Wystawa „Wilno i Poznań w ich życiu i twórczości – w 200. rocznicę romantyzmu polskiego”

 Kat. Ogłoszenia

Za sprawą Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Poznaniu, będącego autorem wystawy zatytułowanej Wilno i Poznań w ich życiu i twórczości – w 200. rocznicę romantyzmu polskiego właśnie ta wystawa zagościła z początkiem tygodnia także w murach naszej szkoły, w nawiązaniu do przypadających w 2022 roku obchodów 200. rocznicy romantyzmu polskiego, które to wydarzenie datowane jest wydaniem w Wilnie przed dwustu laty Ballad i romansów Adama Mickiewicza. Na ponad dwudziestu planszach ukazane zostały związki Poznania i Wielkopolski z Wilnem i Wileńszczyzną na przykładzie pięciu naszych poetów i pisarzy: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Wincentego Pola, Józefa Kraszewskiego i Władysława Syrokomli. Wspólnie z Panem dyrektorem Wystawę otworzyli goszczący w szkole Państwo Liminowicze. I tak Pan Ryszard opowiedział o samym Towarzystwie i jego działalności, natomiast Pani Krystyna już o samej wystawie. Okazuje się, że za sprawą m.in. wcześniej realizowanych przez szkołę projektów są nauczyciele i uczniowie, którzy opisane na planszach wybrane miejsca znają zwiedzając je przed pandemią w ramach wymiany i realizowanych przy tej okazji wycieczek. Co więcej, szkoła na czele z Panem dyrektorem czyni starania, aby jeszcze w tym roku szkolnym zrealizować kolejny projekt, którego częścią będzie wymiana uczniów naszej szkoły z uczniami polskich szkół na Wileńszczyźnie.

Zobacz również

Zacznij pisać i naciśnij Enter, aby wyszukać