REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY

 

PLAN PRACY ŚWIETLICY

7:00 – 8:00 schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne, rozmowy, słuchanie muzyki

8:00 – 8:30 gimnastyka, zabawy ruchowe

8:30 – 9:00 śniadanie

9:00 – 10:00 zajęcia świetlicowe objęte planem pracy świetlicy

10:00 – 10:30 zabawy na świeżym powietrzu

10:30 – 11:30 zabawy w grupach, towarzyskie

11:30 – 12:00 wymiana grup

12:00 – 12:20 przygotowania do obiadu

12:20 – 13:30 obiad

13:30 – 14:00 zajęcia relaksacyjne

14:00 – 15:00 zajęcia świetlicowe objęte planem pracy świetlicy

15:00 – 15:30 pomoc w wykonywaniu prac domowych

15:30 – 16:00 zabawy dowolne, porządkowanie świetlicy

Zacznij pisać i naciśnij Enter, aby wyszukać