„Zaprogramuj przyszłość” to kompleksowy program edukacji cyfrowej, dzięki któremu blisko 20 000 dzieci pozna podstawy programowania i wykorzystania umiejętności cyfrowych w praktyce.

Celem „Zaprogramuj przyszłość” jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli i edukatorów,  w szczególności wyposażenie ich w kompetencje programistyczne oraz wiedzę i umiejętności dotyczące metodyki nauczania programowania najmłodszych uczniów. Pozwoli im to na prowadzenie ciekawych zajęć z programowania.

Doświadczeni trenerzy przygotowują nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do prowadzenia lekcji z programowania. Szkoły otrzymują zestawy do prowadzenia zajęć    z nowych technologii, m.in. roboty, maty edukacyjne oraz tablety. Następnie, świetnie przygotowani nauczyciele, pod okiem trenerów, prowadzą 15 ciekawych lekcji
z programowania dla uczniów klas 1-3.

Edukatorzy, czyli pracownicy publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli, bibliotek oraz centrum kultury, zostają przygotowani do pełnienia roli lokalnych liderów aktywizacji cyfrowej. Poznają oni metodykę nauczania programowania najmłodszych oraz sposoby upowszechniania edukacji cyfrowej w swoim regionie.

 „Zaprogramuj przyszłość” to 9 projektów regionalnych, realizowanych w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Strona projektu: www.zaprogramujprzyszlosc.edu.pl

Fanpage na FB: www.fb.com/ZaprogramujPrzyszlosc

Joanna Boguszyńska

Agnieszka Cichaszek

Iwona Leśniewska

Monika Nowotna-Deptuła

Agnieszka Szaj

 
 
 

Od grosika do złotówki to projekt adresowany do uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych.
Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć dotyczących finansów         i przedsiębiorczości (pieniądze, zarabianie, racjonalne wydawanie pieniędzy, oszczędzanie, inwestowanie). Dotyczy także szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnych definicji ryzyka.
Główne cele programu:

  • nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu,
  • nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.

Propozycje zawarte w programie stanowią unikalną na polskim rynku edukacyjnym ofertę wzbogacającą doświadczenia dzieci o wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa a także przydatne we współczesnym świecie jako początek edukacji najmłodszych.

prowadzenie:

Iwona Leśniewska

Monika Nowotna-Deptuła


Program edukacyjny ,,Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić już od najmłodszych lat. Ich uniwersalność sprawia, że przydadzą się naszym dzieciom na każdym etapie ich życia.
Chcemy pokazać, że programowania można uczyć odpowiedzialnie, wplatając je do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści.

prowadzenie:

Iwona Leśniewska

Monika Nowotna-Deptuła

lepsza

LEPSZA SZKOŁA

Już od kilku lat szkoła uczestniczy w projekcie edukacyjnym „Lepsza Szkoła” pod patronatem Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego .

Należymy do ogromnej rodziny 133 tysięcy nauczycieli i 10 milionów uczniów w Polsce, którzy mają możliwość sprawdzania wiedzy z języka polskiego i matematyki za pomocą specjalistycznych testów i porównywania osiągnięć uczniów z wynikami ich rówieśników z całej Polski.

———————————————————————–

mistrzowie_kodowania_manual 2

MISTRZOWIE KODOWANIA

W tym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w III edycji programu „MISTRZOWIE KODOWANIA”, którego organizatorem jest firma Samsung Electronics Polska.

Mistrzowie Kodowania to projekt edukacyjny mający na celu upowszechnienie nauki programowania  w polskich szkołach. Obejmuje on uczniów szkół podstawowych z całej Polski. W ramach zajęć dzieci uczą się programowania w intuicyjnym języku Scratch. Nauczyciele biorący udział w programie zostali przeszkoleni przez ekspertów, by przez kolejnych 8 tygodni prowadzić zajęcia programowania w swoich szkołach. Udział w programie jest bezpłatny.

Projekt realizowany jest przez Samsung Electronics Polska we współpracy z Partnerami: Centrum Cyfrowym  Projekt: Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją CoderDojo, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Stowarzyszeniem „Rodzice w Edukacji” przy wsparciu grupy SuperBelfrzy RP.

Więcej

———————————————————————

Projekt edukacyjny COMENIUS

COMENIUS
FUNDACJAROZWOJU

Comenius  to jeden z czterech programów programu „Uczenie się przez całe życie”, który wspiera finansowo oraz merytorycznie m.in. partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych polegającą na realizacji wspólnego projektu. Cele szczegółowe programu Comenius to rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości.
Partnerskie projekty edukacyjne Comeniusa mają jasno wyznaczone cele i adekwatne do nich rezultaty. Zakładają zaplanowane, systematyczne, spójne działania.
W każdym projekcie prowadzi się ewaluację, czyli systematycznie bada wartość realizowanych zadań. Efektem europejskiej współpracy w projektach Comeniusa są tzw. produkty końcowe, czyli udokumentowane rezultaty wspólnie podejmowanych działań. Występują one w różnorodnych formach, m.in. jako publikacje, układy taneczne, koncerty, wystawy, strony internetowe i inne.
Z radością informujemy, że nasza szkoła od sierpnia 2012 roku bierze udział w wielostronnym projekcie edukacyjnym Comenius – „Food, dance and music across Europe” /”Jedzenie, taniec i muzyka wokół Europy”/. Projekt będzie trwał 2 lata.
Naszymi partnerami będzie pięć szkół z: Hiszpanii (Organya), Bułgarii (Gotse Delchev), Turcji (Ankara), Włoch (Piano di Conca) i Czech (Most).
Ta pierwsza jest głównym koordynatorem projektu, a szkolnym koordynatorem projektu jest p. Iwona Leśniewska.
Jego głównymi założeniami są:

  • budowanie świadomości narodowej i ponadnarodowej uczniów szkół europejskich,
  • poznanie i docenienie innych kultur,
  • wzbudzanie poszanowania i tolerancji dla rówieśników wzrastających w odmiennych środowiskach,
  • przełamywanie życiowych barier i trudności, pobudzanie wiary we własne możliwości,
  • przełamywanie stereotypów dalekich od rzeczywistości,
  • poszanowania własnego dziedzictwa kulturowego, dzielenie się wiedzą na jego temat,
  • wzbudzanie poczucia dumy narodowej.

W ramach projektu zaplanowane są różne działania, w które zaangażowane będą wszystkie szkoły. Podstawowym językiem komunikacji między uczestnikami projektu będzie j. angielski. Komunikacja między partnerami będzie odbywać się poprzez stworzony na potrzeby projektu wspólny blog http://comeniusteamproject.blogspot.com/.  Część uczniów biorących udział w projekcie będzie miało możliwość wyjazdu do szkół partnerskich w celu zaprezentowania realizowanych dokonań.
Mamy nadzieję, że realizacja projektu Comenius wzbogaci ofertę edukacyjną naszej szkoły oraz wyzwoli energię i potencjał nauczycieli, uczniów i całej społeczności lokalnej.


[1] Ogólne informacje o programie pochodzą ze strony internetowej http://comenius.org.pl/index.php/ida/2 oraz z ulotki Program Comenius wydanej przez FRSE.

Zacznij pisać i naciśnij Enter, aby wyszukać