W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, z dniem 3.09 wprowadza się zmiany w regulaminie dotyczące przyprowadzania i odbierania uczniów.

Grupowe doprowadzanie na zajęcia i odprowadzanie z zajęć odbywa się zgodnie z podanym wcześniej planem – II klatka od strony boiska. Natomiast uczniowie spóźnieni i dzieci doprowadzane/ odbierane ze świetlicy wchodzą głównym wejściem.

PROCEDURY

Zacznij pisać i naciśnij Enter, aby wyszukać