Zawieszenie zajęć dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych!

 Kat. Ogłoszenia, z życia szkoły

Szanowni Państwo,

 

W związku z potencjalnym ryzykiem zakażeniem koronawirusa jak również w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się COVID-19 pragnę Państwa poinformować o zamknięciu szkoły  oraz o zawieszeniu zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych w SP 46 w dniach 11.03-24.03.2020 r.

W tym okresie stołówka również jest zamknięta i nie wydaje posiłków.

Ponadto informuję że zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w art. 4.1. przewiduje, iż w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do który uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

O dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco.

 

                                                                                              Dyrektor Szkoły

                                                                                              Tadeusz Badowski

Zobacz również

Zacznij pisać i naciśnij Enter, aby wyszukać

Rozmiar czcionki
Kontrast