Zajęcia dodatkowe

Home / Zajęcia dodatkowe

Zajęcia pozalekcyjne  I półrocze
roku szkolnego 2019/2020

  L. p         Imię i nazwisko nauczyciela         Nazwa prowadzonych zajęć
    1. Anna  Kozajda 1. „ Łamigłówka bystrej główki” – zajęcia rozwijające logiczne myślenie.                                 Wtorek – g.10.45-11.30 ( kl. I a)

2. „ Czytelniczek” – zajęcia doskonalące umiejętności czytania oraz rozwijające sprawność grafomotoryczną i normalną.

Środa – g. 10.45-11.30 ( kl. I a )

    2. Joanna Boguszyńska 1.Zajęcia taneczne dla klasy I B

Czwartek – g. 10.45-11.30

    3. Iwona Leśniewska 1. Zajęcia taneczne dla klasy 2A

Poniedziałek – g. 12.50-13.35

    4. Monika Nowotna- Deptuła 1. Nauka gry na gitarze

Poniedziałek – g. 10.45-11.30

    5. Lidia Jankowska 1. „ Sprytna matematyka” – zajęcia dla kl. II c

Wtorek – g. 7.15- 8.00

    6. Magdalena Małecka 1.Kółko matematyczne dla kl. III a

Czwartek – g.11.45-12.30

2.Kółko informatyczne dla kl. III a

Wtorek – g.11.45-12.30

    7. Irena  Witosławska 1.Kółko matematyczne dla kl. III b

Poniedziałek – g. 15.30-16.15

2.Kółko informatyczne dla kl. III b

Czwartek – g. 9.45-10.30

    8. Joanna  Rybińska- Skórzewska 1.Koło polonistyczne dla kl.VI b

Piątek – g. 13.50-14.35

    9. Małgorzata Nawrocka 1. Rozwijanie kompetencji językowych ze szczególnym uwzględnieniem nauki tworzenia wypowiedzi pisemnej.

Piątek – g. 8.00 – 8.50 ( kl. VIII b )

    10. Agnieszka Adamska 1. Zajęcia rozwijające wiedzę o krajach anglojęzycznych.

Czwartek – g. 13.50-14.35 ( kl. Va/Vb/VIa/VIb)

    11. Violetta Szwarc 1. Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

Poniedziałek – g. 7.15-8.00  ( kl. VIII b)

    12. Magdalena Kasprzak 1. Koło przygotowujące do egzaminu z matematyki.

Wtorek – g. 8.00-8.50 ( kl. VIII a )

 

    13. Agnieszka Urbańska 1. Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze dla kl. IV – VII.

Poniedziałek – g. 13.50-14.35

    14. Anna Nowicka 1. Koło historyczne dla klas IV – VIII.

Czwartek g. 14.40 – 15.25

    15. Katarzyna Prendka- Tuczyńska 1.Zajęcia dodatkowe z fizyki dla kl. VII-VIII

Wtorek – g. 7.15-8.00

    16. Piotr Pawlicki 1.Chór szkolny dla uczniów kl. IV-VIII

Wtorek – g. 14.40-15.25

    17. Elżbieta Jankowska 1. Koło chemiczne dla uczniów kl.VIII.

Środa – g. 14.45-16.15

    18. Rafał Olejniczak 1. Zajęcia dodatkowe z geografii dla kl. V-VIII

Poniedziałek – g. 14.40-15.25

Wpisz słowo i zacznij szukać