Zajęcia pozalekcyjne  II półrocze
roku szkolnego 2019/2020

 

  L. p         Imię i nazwisko nauczyciela         Nazwa prowadzonych zajęć
    1. Anna  Kozajda 1. „ Łamigłówka bystrej główki” – zajęcia rozwijające logiczne myślenie.                                 środa  – g.11.45-12.30 -Kasy I

2. „ Czytelniczek” – zajęcia doskonalące umiejętności czytania oraz rozwijające sprawność grafomotoryczną i normalną.

Wtorek – g. 11.45-12.30 -Klasy I

    2. Joanna Boguszyńska 1.Zajęcia taneczne dla klasy I B

Czwartek – g. 12.50-13.35

    3. Iwona Leśniewska 1. Zajęcia taneczne dla klasy 2A

Piątek  10.45- 11.30 ( s. 09)

2.Etyka ( Ic, IIa, IIc, IIIa)

Czwartek 9.45- 10.30 sala 19

    4. Monika Nowotna- Deptuła 1. Etyka – kl. Ia, Ib, IIb, IIIb

Środa- g. 12.50-13.35 sala 18

2. Gitara dla klasy IIb

Czwartek-g. 11.45-12.30 sala 28

3. Rytmika – Oddział Przedszkolny

Czwartek 9:00- 9:30  sala 20

    5. Lidia Jankowska 1. „ Sprytna matematyka” – zajęcia dla kl. II c

Poniedziałek – g. 10:45-11:30 w sali 28

    6. Magdalena Małecka 1.Kółko matematyczne dla kl. III a

Wtorek – g.14.40-15.25

2.Kółko informatyczne dla kl. III a

Wtorek – g.10.45-11.30

    7. Irena  Witosławska 1.Kółko matematyczne dla kl. III b

Wtorek, g.12.55-13.40 s. 9

2.Kółko informatyczne dla kl. III b

g. 8.00-8.45  s. 18

    8. Joanna  Rybińska- Skórzewska 1.Zajęcia wspomagające z języka polskiego dla klasy IVa

Czwartki g. 13.50-14.35, sala 29

2.Koło polonistyczne dla kl. VI b

Piątki g. 13.50-14.35 w sali 29

    9. Małgorzata Nawrocka 1. Rozwijanie kompetencji językowych ze szczególnym uwzględnieniem nauki tworzenia wypowiedzi pisemnej.

Piątek – g. 8.00 – 8.50, sala 27 ( kl. VIII b )

    10. Agnieszka Adamska 1. Zajęcia rozwijające wiedzę o krajach anglojęzycznych.

Czwartek – g. 13.50-14.35 ( kl. Va/Vb/VIa/VIb)

    11. Violetta Szwarc 1. Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

Poniedziałek – g. 7.15-8.00  ( kl. VIII b)

2.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla uczniów klas ósmych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ( opinia z PPP)

Czwartek – g. 7.15- 8.00

    12. Magdalena Kasprzak 1. Koło przygotowujące do egzaminu z matematyki.

Wtorek – g. 8.00-8.50 ( kl. VIII a )

2.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla uczniów kl. V-VI

Piątek g. 13.50, sala 30

    13. Agnieszka Urbańska 1. Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze dla kl. IV – VII.

Poniedziałek – g. 14:40-15:25, sala 26

    14. Anna Nowicka 1. Koło historyczne dla klas IV – VIII.

Czwartek g. 14.40 – 15.25 sala 32

    15. Katarzyna Prendka- Tuczyńska 1.Zajęcia dodatkowe z fizyki dla kl. VII-VIII

Wtorek – g. 7.15-8.00

    16. Piotr Pawlicki 1.Chór szkolny dla uczniów kl. IV-VIII

Wtorek – g. 14.40-15.25

    17. Elżbieta Jankowska 1. Koło chemiczne dla uczniów kl.VIII.

Środa – g. 14.45-16.15

    18. Rafał Olejniczak 1. Zajęcia dodatkowe z geografii dla kl. V-VIII

Poniedziałek – g. 14.40-15.25

19. Dorota Wanik 1. Zajęcia wyrównawcze dla kl. Va i Vb z matematyki

Środa  godz. 14.40-15.25- sala 30

20. Bernadeta Rybak- Wendrowicz 1.Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

Kl. VIII a – środa, g. 8.00-8.45

Kl. VIII b- środa, g. 7.10-7.55

21. Sabina Nowak 1.„Boże Perełki”, kl. I-III, piątek 12.50-13.35, sala 18

2.Koło biblijne, Piątek, 13.50-14.35, sala 18 ( co dwa tygodnie)

3.Koło wolontariatu, Piątek 13.50-14.35 ( co dwa tygodnie), sala 22

22. Izabela Skrzypczak 1.Zajęcia czytelnicze (głośne czytanie dzieciom)

  1. Spotkania z baśnią i nie tylko”

Poniedziałek, g. 10.-10.30

  1. „ Moliki Książkowe” („0” – zerówka)

Wtorek, g. 10.00-10.30

Zacznij pisać i naciśnij Enter, aby wyszukać