Wizyta na Wileńszczyźnie

 Kat. Ogłoszenia

Delegacja szkoły na czele z Panem dyrektorem przebywała w dniach 5-9 grudnia na Litwie. Przedstawiciele naszej szkoły, ale również innych poznańskich szkół (SP7, SP45, ZSP11 i XI LO) udali się na Wileńszczyznę w ramach wyjazdu organizowanego przez Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu tradycyjnie na początku grudnia w celu przekazania darów adresowanych do naszych rodaków. W dniu przyjazdu w godzinach późnowieczornych Jacek Behrendt udał się na cmentarz na Rossie, gdzie spoczywa Matka i Serce Syna, aby dokładnie w dniu 155. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego zapalić i postawić znicz. W czasie naszego pobytu odwiedziliśmy pięć szkół w Wilnie oraz trzy pod Wilnem, w sumie trzy gimnazja i pięć szkół podstawowych. We wszystkich szkołach dzieci i młodzież przygotowała krótkie programy artystyczne, zarówno patriotyczne jak i nawiązujące do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Oczywiście najbardziej napracował się Święty Mikołaj, który poza szkołami obdarowywał także w dniach 6-7 grudnia dzieci na Placu Katedralnym w Wilnie. 80 paczek ufundowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej zostało przekazanych także kombatantom na czele z przybyłym do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie kpt. Stanisławem Poźniakiem ps. Furman, żołnierzem 3 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, uczestnikiem w lipcu 1944 roku operacji Ostra Brama. Byliśmy także w założonym w 2008 roku przez s. Michaelę Rak hospicjum, gdzie dary przekazał poznański oddział Caritasu. Zwiedziliśmy również cmentarz na Antokolu oraz na Rossie, gdzie kamienne krzyże poległych w 1920 roku żołnierzy Wojska Polskiego przewiązano wstążkami w barwach narodowych. Wileńskie Gimnazjum im. Władysław Syrokomli kierowane przez Panią dyrektor Helenę Marcinkiewicz to szkoła, w którym uczy się 815 dzieci oraz działa Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Wilenka. Pan dyrektor miał okazję spotkać się z Panią dyrektor ponownie na terenie hotelu, przy okazji omawiania przez poznańskich Wilniuków udziału zespołu Wilenka w przyszłorocznym poznańskim Kaziuku. W przedostatnim dniu naszego pobytu na Wileńszczyźnie miało miejsce spotkanie z przedstawicielami instytucji, organizacji, ale i także osobami prywatnymi, które wspierają na co dzień naszych rodaków. We wszystkie dni przed śniadaniem trzej księża z Poznania, na czele z proboszczem Poznańskiej Fary odprawiali Msze św. w Ostrej Bramie. Jesteśmy pełni nadziei, że pobyt przedstawicieli poznańskiej oświaty i nawiązane kontakty zaowocują na przyszłość wspólnymi projektami oraz wymianami grup, na wzór tych organizowanych przez 20 lat w naszej szkole we współpracy z polskimi szkołami na Białorusi, tym razem ze szkołami na Wileńszczyźnie.

Zobacz również

Zacznij pisać i naciśnij Enter, aby wyszukać