Deklaracja korzystania ze świetlicy szkolnej

Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej

REGULAMIN ŚWIETLICY

Można:

 • korzystać z zabawek i sprzętów świetlicowych
 • uczestniczyć w zajęciach przewidzianych w planie pracy
 • przynosić swoje gry i zabawki za zgodą rodziców

Należy:

 • znać regulamin i przestrzegać go
 • dbać o rzeczy znajdujące się w Sali
 • dbać o czystość i porządek
 • używać zabawek i sprzętów zgodnie z przeznaczeniem
 • za umyślnie zniszczoną zabawkę przynieść nową
 • kurtki i płaszcze wieszać w szatni

Nie wolno:

 • samowolnie opuszczać świetlicy
 • niszczyć sprzętów, biegać, krzyczeć, brzydko mówić
 • rzucać przedmiotami

 

 

PLAN PRACY ŚWIETLICY

7:00 – 8:00 schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne, rozmowy, słuchanie muzyki

8:00 – 8:30 gimnastyka, zabawy ruchowe

8:30 – 9:00 śniadanie

9:00 – 10:00 zajęcia świetlicowe objęte planem pracy świetlicy

10:00 – 10:30 zabawy na świeżym powietrzu

10:30 – 11:30 zabawy w grupach, towarzyskie

11:30 – 12:00 wymiana grup

12:00 – 12:20 przygotowania do obiadu

12:20 – 13:30 obiad

13:30 – 14:00 zajęcia relaksacyjne

14:00 – 15:00 zajęcia świetlicowe objęte planem pracy świetlicy

15:00 – 15:30 pomoc w wykonywaniu prac domowych

15:30 – 16:00 zabawy dowolne, porządkowanie świetlicy

Zacznij pisać i naciśnij Enter, aby wyszukać

Rozmiar czcionki
Kontrast