SOLIDARNI Z BIAŁORUSIĄ

 Kat. Ogłoszenia

Wolność i solidarność to wartości bardzo ważne dla każdego człowieka. Mimo, że obecnie Białoruś jest niepodległym państwem, Białorusini nie są bynajmniej wolni, ponieważ są pozbawieni prawa do najprostszych wolności przewidzianych w konstytucji tego kraju: wolności zgromadzeń, wolności słowa czy wolności myśli i przekonań. Białoruś jest dzisiaj państwem, w którym rządzi strach. Kochani, zwracamy się do Was jako przyjaciele, jako społeczność Szkoły Podstawowej nr 46 w Poznaniu, która przez blisko 20 lat wspiera Polaków na Białorusi. Domagamy się poszanowania Waszych praw. Praw człowieka na Białorusi.

Białorusini, jesteśmy z Wami!

Nasza szkoła wystosowała list do przyjaciół na Białorusi

Zobacz również

Zacznij pisać i naciśnij Enter, aby wyszukać

Rozmiar czcionki
Kontrast