Skład SU

                W tym roku szkolnym wybory do Samorządu Uczniowskiego odbyły się 1 października. Swoją kandydaturę na stanowisko przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego zgłosiło piętnaścioro uczniów. Każdy z nich przygotował plakat wyborczy, przedstawiający jego osobę oraz propozycje działań, które podejmie na rzecz szkoły i środowiska. Oto wyniki głosowania:

Zuzanna Kulczykprzewodnicząca

Bartosz Perkowski – zastępca

Pozostali kandydaci  weszli w skład  Samorządu Uczniowskiego, należą do nich:

Tatiana  Szymańska kl. IV a

Alicja Pohl kl. IV a

Joanna Staniszewska kl. IV c

Helena Napierała kl. V a

Barbara Bartkowiak kl. V b

Julia Gerwazik kl. VI b

Aleksandra Gawłowska kl. VI b

Lena Jankowska kl. VI b

Julia Waszak kl. VII a

Wiktoria Dubiel kl. VII a

Oliwia Kaczmarkiewicz kl. VII b

Igor Śródecki kl. VIII b

                Dziękujemy wszystkim uczniom, kandydatom, jak i głosującym, za udział w wyborach. Samorządowi Uczniowskiemu życzymy realizacji wszystkich ciekawych pomysłów.

Opiekunki SU

Joanna Rybińska- Skórzewska

Julita Pawlak

Wpisz słowo i zacznij szukać