Skład SU

W wyniku wewnętrznego głosowania dokonano przydziału funkcji i zadań dla nowego samorządu:

Przewodniczący: Maciej Kuehn – kl. VIb

pozostali członkowie:

Aleksandra Gawłowska (IV b),
Lena Jankowska (IV b),
Sandra Gruszka (IV b),
Anna Majewska (IV b),
Tadeusz Sojka (IV b) ,
Joanna Plebańska (VI c ),
Aleksandra Tomczyk (VI b) 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Pani Olga Gorzaniak

 

Wpisz słowo i zacznij szukać