REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Home / Ogłoszenia / REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE (kl. 0-III)

W mocy Bożego Ducha

18.03 – 20.03.19 r.

Poniedziałek(18.03)

 

0 , I A, I C II A III B I B II B III A
1.     8.00  –  9.45  zajęcia rekolekcyjne               w szkole

·        fragment komentarza do Ewangelii o Zesłaniu Ducha Świętego

·        wykonanie symboli Ducha Świętego (gołębicy                      i płomienia ognia)

2.     10.00 –  11.00   nauka rekolekcyjna                     w kościele

1.      8.00  –  9.45  zajęcia rekolekcyjne                               w szkole

·        wykonanie pracy plastycznej „Duch Święty            i Jego dary”

 

2.     10.00 –  11.00   nauka rekolekcyjna w kościele

 

1.     8.00  –  9.45  zajęcia rekolekcyjne w szkole

·        wykonanie pracy plastycznej „Duch Święty                i Jego owoce”

 

2.     10.00 –  11.00   nauka rekolekcyjna               w kościele

1.     10.00 –  11.00  nauka rekolekcyjna                 w kościele

 

2.     11.15 – 13.00 zajęcia rekolekcyjne                w szkole

·        fragment komentarza do Ewangelii o Zesłaniu Ducha Świętego

·        wykonanie symboli Ducha Świętego (gołębicy i płomienia ognia)

1.     10.00 –  11.00  nauka rekolekcyjna               w kościele

 

2.     11.15 – 13.00 zajęcia rekolekcyjne             w szkole

·        wykonanie pracy plastycznej „Duch Święty         i Jego dary”

 

1.     10.00 –  11.00  nauka rekolekcyjna              w kościele

 

2.     11.15 – 13.00  zajęcia rekolekcyjne               w szkole

·        wykonanie pracy plastycznej „Duch Święty                     i Jego owoce”

 

 

Wtorek (19.03)

0 , I A, I C II A III B I B II B III A
1.     8.00  –  9.45  zajęcia rekolekcyjne               w szkole

·        film „Lampa pod korcem” (aula)

·        wykonanie świecy z napisem „Chcę być światłem dla innych

 

2.     10.00 –  11.00   nauka rekolekcyjna w kościele

 

1.     8.00  –  9.45  zajęcia rekolekcyjne               w szkole

·        film  „Lampa pod korcem”(aula)

·        wykonanie świecy z napisem „Chcę być światłem dla innych”

 

2.     10.00 –  11.00   nauka rekolekcyjna w kościele

1.     8.00  –  9.45  zajęcia rekolekcyjne             w szkole

·        film  „Lampa pod korcem”(aula)

·        wykonanie  wiatraka oraz umieszczenie na nim symboli Ducha Świętego

 

2.  10.00 –  11.00   nauka rekolekcyjna w kościele

 

1.     10.00 –  11.00  nauka rekolekcyjna                w kościele

 

2.     11.15 – 13.15  zajęcia rekolekcyjne w szkole

·        film „Lampa pod korcem” (aula)

·        wykonanie świecy z napisem „Chcę być światłem dla innych”

 

1.     10.00 –  11.00  nauka rekolekcyjna             w kościele

 

2.     11.15 – 13.15  zajęcia rekolekcyjne w szkole

·        film „Lampa pod korcem” (aula)

·        wykonanie świecy z napisem „Chcę być światłem dla innych”

 

1.     10.00 –  11.00  nauka rekolekcyjna                w kościele

 

2.     11.15 – 13.15  zajęcia rekolekcyjne w szkole

·        film  „Lampa pod korcem”(aula)

·        wykonanie  wiatraka oraz umieszczenie na nim symboli Ducha Świętego

 

Środa(20.03)

0 , I A, I C II A III B I B II B III A
1.     8.00  – 9.45  zajęcia rekolekcyjne              w szkole

·        wykonanie  figurki Matki Bożej

 

2.     10.00 –  11.00 Msza Święta w kościele

1.     8.00  – 9.45  zajęcia rekolekcyjne                w szkole

·        wykonanie  figurki Matki Bożej

 

2.     10.00 –  11.00 Msza Święta               w kościele

1.     10.00 –  11.00 Msza Święta              w kościele

 

2.     11.15 – 13.15  zajęcia rekolekcyjne                 w szkole

·        wykonanie  figurki Matki Bożej

 

 

1.     10.00 –  11.00 Msza Święta              w kościele

 

2.     11.15 – 13.15  zajęcia rekolekcyjne             w szkole

·        wykonanie  figurki Matki Bożej

 

1.     10.00 –  11.00 Msza Święta           w kościele

 

2.     11.15 – 13.15  zajęcia rekolekcyjne              w szkole

·        wykonanie  figurki Matki Bożej

 

1.     10.00 –  11.00 Msza Święta                w kościele

 

2.     11.15 – 13.15  zajęcia rekolekcyjne            w szkole

·        wykonanie  figurki Matki Bożej

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE KL. IV-VI

W mocy Bożego Ducha

18.03 – 20.03.18 r.

Poniedziałek (18.03)

 

IV A, IV B, IV C VA, VB, VC VI A, VI B
1.     8.30– 9.30  nauka rekolekcyjna                            w kościele

2.     9.45 – 11.30 zajęcia rekolekcyjne                    w szkole

·        gra religijna (aula)

·        film „Jezus z Nazaretu” (aula)

 

1.     8.30– 9.30  nauka rekolekcyjna  w kościele

2.     9.45 – 11.30 zajęcia rekolekcyjne w szkole

·        praca plastyczna : „Duch Święty działa poprzez sakramenty”

 

V A – s. 47

V B – s.30

V C – s.27

 

1.     8.30– 9.30  nauka rekolekcyjna              w kościele

2.     9.45 – 11.30 zajęcia rekolekcyjne                  w szkole

·        praca plastyczna : „Dary Ducha Świętego w życiu człowieka ”

 

VI  A – s. 26

VI  B – s. 25

 

Wtorek (19.03)

 

IV A, IV B, IV C VA, VB, VC VI A, VI B
1.     8.30– 9.30  nauka rekolekcyjna                 w kościele

2.     9.45 – 11.30 zajęcia rekolekcyjne                        w szkole

·        praca plastyczna: „Matka Boża widziana oczami dziecka”

 

IV A – s. 15

IV B – s. 29

IV C – s. 27

 

1.     8.30– 9.30  nauka rekolekcyjna  w kościele

2.     9.45 – 11.30 zajęcia rekolekcyjne w szkole

·        praca plastyczna: „Matka Boża widziana oczami dziecka”

 

 

 

V A – s. 47

V B – s.30

V C – s. 22

 

1.     8.30– 9.30  nauka rekolekcyjna                       w kościele

2.     9.45 – 11.30 zajęcia rekolekcyjne                             w szkole

·        praca plastyczna: „Matka Boża wzorem otwartości na działanie Ducha Świętego”

 

VI  A – s. 26

VI  B – s. 25

 

 

Środa (20.03)

 

IV A, IV B, IV C VA, VB, VC VI A, VI B
1.     Od 9.15 spowiedź święta

2.     10.00 – 11.00 Msza Święta w kościele

3.     11.15- 13.00 zajęcia rekolekcyjne                   w szkole

·        praca plastyczna: „Matka Boża widziana oczami dziecka”

 

IV A – s. 22

IV B – s. 29

IV C – s. 27

1.     Od 9.15 spowiedź święta

2.     10.00 – 11.00 Msza Święta w kościele

3.     11.15- 13.00 zajęcia rekolekcyjne w szkole

·        film: Marcelino, Chleb i Wino”   (aula)

 

1.     Od 9.15 spowiedź święta

2.     10.00 – 11.00 Msza Święta w kościele

3.     11.15- 13.00 zajęcia rekolekcyjne                  w szkole

·        film: Marcelino, Chleb i Wino” (aula)

 

 

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE KL. VII-VIII I GIMNAZJUM KSW

W mocy Bożego Ducha

18.03 – 20.03.19 r.

Poniedziałek 18.03

 

VII – VIII I GIMAZJUM KSW
1.     9.30– 11.15  zajęcia rekolekcyjne w szkole

·        wykonanie pracy plastycznej: „W mocy Bożego Ducha – dary i owoce Ducha Świętego”

VII A – s.32

VII B –  s. 29

VIII A – s. 15

VIII B – s. 31

VIII C – s. 22

2.     11.30 – 12.30  nauka rekolekcyjna  w kościele

  

Wtorek (19.03)

 

VII -VIII I GIMAZJUM KSW
1.     9.30 – 11.15  zajęcia rekolekcyjne w szkole

·        spotkanie  z s. Barbarą Zdunek z Centrum Misyjnego Archidiecezji Poznańskiej (aula)

 

2.     11.30 – 12.30  nauka rekolekcyjna  w kościele

 

 

 

Środa (20.03)

 

VII – VIII I GIMAZJUM KSW
1.     Od 9.15 spowiedź święta

2.     10.00 – 11.00 Msza Święta w kościele

3.     11.15- 13.00 zajęcia rekolekcyjne w szkole

·        wykonanie pracy „Matka Boża wzorem otwartości na działanie Ducha Świętego”

VII B – s. 25

VIII A – s. 15

VIII B – s. 26

VIII C – s. 32

 

Czytaj również

Wpisz słowo i zacznij szukać