Skład Prezydium Rady Rodziców

Anna Markiewicz- Wójcik – Przewodnicząca

Agnieszka Juskowiak – Z-ca Przewodniczącej

Monika Karpińska-Kołaczek -Skarbnik

Zacznij pisać i naciśnij Enter, aby wyszukać