Projekt- Generał Kazimierz Raszewski- oficer kawalerii Armii Wielkopolskiej

 Kat. Ogłoszenia

W auli szkolnej miało miejsce podsumowanie zrealizowanego z inicjatywy naszych młodych krótkofalowców na przełomie lutego i marca projektu Generał Kazimierz Raszewski – oficer kawalerii Armii Wielkopolskiej, które to przedsięwzięcie na podstawie złożonego przez szkołę wniosku uzyskało wsparcie finansowe Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Opiekun krótkofalowców w oparciu o przygotowaną prezentację przedstawił postać gen. broni Kazimierza Raszewskiego, który jako podpułkownik Armii Wielkopolskiej dowodził 3 Pułkiem Ułanów Wielkopolskich stacjonującym w Gnieźnie. Następnie został szefem Wydziału Wojskowego Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej, uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej (dowódca 6 DP, Wielkopolskiej Grupy Operacyjnej i 2 Armii, kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Wojskowego Virtuti Militari i dwukrotnie Krzyża Walecznych), a od sierpnia 1920 roku aż do przejścia w stan spoczynku w kwietniu 1925 roku był dowódcą Okręgu Generalnego Poznań przemianowanego na Okręg Korpusu Nr VII z siedzibą w Poznaniu. Był także działaczem społecznym, będąc m.in. pierwszym prezesem Wielkopolskiego Klubu Automobilistów i Motocyklistów i w latach 30. prezesem Zarządu Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich czy też pionierem lotnictwa cywilnego w Poznaniu, a obecnie patronuje działającemu w szkole klubu krótkofalowców SP3PGR. Po przedstawieniu prezentacji nastąpiła ceremonia wręczenia dyplomów, pucharów i nagród rzeczowych laureatom Zawodów Generalskich oraz innych konkursów. W zorganizowanych przez klub SP3PGR pod koniec lutego Zawodach Generalskich objętych patronatem honorowym dyrektora szkoły oraz prezesa Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego brało udział 80 uczestników z całego kraju, a na uroczystości pośród laureatów obecny był Zbigniew Mazur SP3MZ z podpoznańskiego Kiekrza. Dyplomy i nagrody rzeczowe odebrali także uczniowie szkoły, młodzi operatorzy klubowej stacji radiowej używającej w ramach projektu okolicznościowego znaku wywoławczego SN0GKR oraz laureaci konkursów plastycznych i historycznych poświęconych Generałowi Raszewskiemu czy oddziałom kawalerii okresu II RP. Na zakończenie prezes Reprezentacyjnego Oddziału Ułanów Miasta Poznania w barwach 15 Pułku Ułanów Poznańskich Wojciech Lisiecki przedstawił krótką prelekcję nt. uzbrojenia, wyposażenia, umundurowania oraz zasad prowadzenia walki przez kawalerię nagrodzoną gromkimi brawami.

Zobacz również

Zacznij pisać i naciśnij Enter, aby wyszukać