Plan lekcji

Home / Plan lekcji

PLAN LEKCJI

 

Klasa 1 A

Nr Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10 – 07:55
1 08:00 – 08:45
2 08:55 – 09:40
3 09:50 – 10:35
4 10:50 – 11:35
5 11:50 – 12:35 Religia Edukacja wczesnoszkolna Religia Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
6 12:55 – 13:40 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
7 13:55 – 14:40 Edukacja wczesnoszkolna Wychowanie fizyczne Edukacja wczesnoszkolna Edukacja językowa. Język obcy nowożytny Edukacja wczesnoszkolna
8 14:50 – 15:35 Edukacja informatyczna Edukacja językowa. Język obcy nowożytny Edukacja wczesnoszkolna Wychowanie fizyczne Edukacja wczesnoszkolna
9 15:45 – 16:30 Wychowanie fizyczne Edukacja wczesnoszkolna
10 16:40 – 17:25

 

Klasa 1 B

Nr Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10 – 07:55
1 08:00 – 08:45 Edukacja językowa. Język obcy Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna \
2 08:55 – 09:40 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja językowa. Język obcy Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
3 09:50 – 10:35 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
4 10:50 – 11:35 Edukacja wczesnoszkolna Religia Edukacja wczesnoszkolna Religia Edukacja wczesnoszkolna
5 11:50 – 12:35 Edukacja wczesnoszkolna   Edukacja wczesnoszkolna
6 12:55 – 13:40
7 13:55 – 14:40
8 14:50 – 15:35
9 15:45 – 16:30
10 16:40 – 17:25

KLASA 1 C

Nr Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10 – 07:55
1 08:00 – 08:45 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja językowa Edukacja wczesnoszkolna Edukacja językowa
2 08:55 – 09:40 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
3 09:50 – 10:35 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
4 10:50 – 11:35 Religia Edukacja wczesnoszkolna Religia Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
5 11:50 – 12:35 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
6 12:55 – 13:40
7 13:55 – 14:40
8 14:50 – 15:35
9 15:45 – 16:30
10 16:40 – 17:25

KLASA 2 A

Nr Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10 – 07:55
1 08:00 – 08:45
2 08:55 – 09:40
3 09:50 – 10:35 Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne
4 10:50 – 11:35 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja informatyczna
5 11:50 – 12:35 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Religia Religia
6 12:55 – 13:40 Edukacja językowa Wychowanie fizyczne Edukacja językowa Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
7 13:55 – 14:40 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
8 14:50 – 15:35 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
9 15:45 – 16:30
10 16:40 – 17:25

 

KLASA 2 B

Nr Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10 – 07:55
1 08:00 – 08:45 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
2 08:55 – 09:40 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
3 09:50 – 10:35 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
4 10:50 – 11:35 Religia Edukacja wczesnoszkolna Religia Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
5 11:50 – 12:35 Edukacja językowa Edukacja językowa Edukacja wczesnoszkolna
6 12:55 – 13:40
7 13:55 – 14:40
8 14:50 – 15:35
9 15:45 – 16:30
10 16:40 – 17:25

KLASA 3 A

Nr Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10 – 07:55
1 08:00 – 08:45 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
2 08:55 – 09:40 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
3 09:50 – 10:35 Język angielski Edukacja muzyczna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
4 10:50 – 11:35 Zajęcia komputerowe Religia Edukacja wczesnoszkolna Język angielski Religia
5 11:50 – 12:35 Wychowanie fizyczne   Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna
6 12:55 – 13:40
7 13:55 – 14:40
8 14:50 – 15:35
9 15:45 – 16:30
10 16:40 – 17:25

KLASA 3 B

Nr Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10 – 07:55
1 08:00 – 08:45
2 08:55 – 09:40
3 09:50 – 10:35
4 10:50 – 11:35 Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna
5 11:50 – 12:35 Język angielski Religia   Religia Edukacja wczesnoszkolna
6 12:55 – 13:40 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
7 13:55 – 14:40 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Język angielski Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
8 14:50 – 15:35 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja plastyczna
9 15:45 – 16:30 Edukacja muzyczna
10 16:40 – 17:25

KLASA 4 A

Nr Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10 – 07:55
1 08:00 – 08:45 J. polski J. polski
2 08:55 – 09:40 Plastyka Historia J. polski
3 09:50 – 10:35 Przyroda Wychowanie fizyczne J. angielski Informatyka gr.1
4 10:50 – 11:35 J. angielski Matematyka Przyroda Matematyka
5 11:50 – 12:35 matematyka Godz. Wychowawcza   Matematyka J. polski
6 12:55 – 13:40 Religia Informatyka gr.2 J. angielski Technika
7 13:55 – 14:40 Wychowanie fizyczne J. polski Religia
8 14:50 – 15:35 Muzyka Wychowanie fizyczne
9 15:45 – 16:30 Wychowanie fizyczne
10 16:40 – 17:25

 

KLASA 4 B

Nr Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10 – 07:55
1 08:00 – 08:45
2 08:55 – 09:40 Wychowanie fizyczne J. angielski gr. 2
3 09:50 – 10:35 Wychowanie fizyczne J. polski J. angielski gr. 1 J. polski
4 10:50 – 11:35 J. polski J. polski Matematyka Religia
5 11:50 – 12:35 Godz. Wychowawcza Technika J. polski Matematyka
6 12:55 – 13:40 Matematyka Matematyka Przyroda Religia Przyroda
7 13:55 – 14:40 Historia J. angielski gr. 1

Informatyka gr.2

Wychowanie fizyczne J. angielski gr. 2

Informatyka gr. 1

Wychowanie fizyczne
8 14:50 – 15:35 Muzyka J. angielski gr. 2 Wychowanie fizyczne Plastyka Wychowanie fizyczne
9 15:45 – 16:30 Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne
10 16:40 – 17:25 Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne

 

KLASA 4 C

Nr Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10 – 07:55
1 08:00 – 08:45 J. polski
2 08:55 – 09:40 J. polski Wychowanie fizyczne
3 09:50 – 10:35 J. polski Religia Religia Informatyka gr. 2
4 10:50 – 11:35 Matematyka Historia J. polski Matematyka
5 11:50 – 12:35 Plastyka matematyka J. polski J. angielski Godz. Wychowawcza
6 12:55 – 13:40 J. angielski Technika Matematyka J. angielski
7 13:55 – 14:40 Muzyka Przyroda Wychowanie fizyczne przyroda
8 14:50 – 15:35 Wychowanie fizyczne Informatyka gr. 1 Wychowanie fizyczne
9 15:45 – 16:30
10 16:40 – 17:25

KLASA 5 A

Nr Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10 – 07:55
1 08:00 – 08:45 Informatyka gr. 1
2 08:55 – 09:40 J. polski Informatyka gr. 2
3 09:50 – 10:35 Geografia J. polski Historia Technika
4 10:50 – 11:35 Plastyka Wychowanie fizyczne Godz. Wychowawcza J. polski
5 11:50 – 12:35 Religia Matematyka Matematyka Matematyka J. angielski
6 12:55 – 13:40 Matematyka J. angielski J. polski Biologia J. polski
7 13:55 – 14:40 J. angielski Wychowanie fizyczne gr. 2 Muzyka  Historia
8 14:50 – 15:35 Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne Religia
9 15:45 – 16:30 Wychowanie fizyczne gr. 1
10 16:40 – 17:25

KLASA 5 B

Nr Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10 – 07:55 Wychowanie fizyczne
1 08:00 – 08:45 Wychowanie fizyczne Technika
2 08:55 – 09:40 Matematyka Geografia Historia
3 09:50 – 10:35 J. polski J. polski J. angielski gr. 2 Biologia
4 10:50 – 11:35 J. polski Matematyka Informatyka gr. 2

J. angielski gr. 1

Religia
5 11:50 – 12:35 Muzyka Godz. Wychowawcza Matematyka Wychowanie fizyczne
6 12:55 – 13:40 Wychowanie fizyczne Historia J. polski Wychowanie fizyczne J. polski
7 13:55 – 14:40 Wychowanie fizyczne J. angielski gr. 1 Religia J. angielski gr. 2 Matematyka
8 14:50 – 15:35 J. angielski gr. 1 Plastyka J. angielski gr. 2

Informatyka gr. 1

9 15:45 – 16:30 Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne
10 16:40 – 17:25 Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne

Wpisz słowo i zacznij szukać