Plan lekcji

I semestr 2019/2020

Klasa 1A

Nr Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10 – 7:55
1 8:00 – 8:45
2 8:50 – 9:35
3 9:45 – 10:30
4 10:45 – 11:30 Edukacja informatyczna Religia
5 11:45 – 12:30 Religia Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
6 12:50 – 13:35 Edukacja wczesnoszkolna J. angielski Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna J. angielski
7 13:50 – 14:35 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
8 14:40 – 15:25 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna

 

Klasa 1B

Nr Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10 – 7:55
1 8:00 – 8:45
2 8:50 – 9:35
3 9:45 – 10:30
4 10:45 – 11:30 Religia Religia
5 11:45 – 12:30 Edukacja wczesnoszkolna J. angielski Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja informatyczna
6 12:50 – 13:35 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna J. angielski Edukacja wczesnoszkolna
7 13:50 – 14:35 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
8 14:40 – 15:25 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna

 

Klasa 1C

Nr Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10 – 7:55
1 8:00 – 8:45 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
2 8:50 – 9:35 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
3 9:45 – 10:30 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna J. angielski Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
4 10:45 – 11:30 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja informatyczna Edukacja wczesnoszkolna Religia
5 11:45 – 12:30 J. angielski Religia
6 12:50 – 13:35
7 13:50 – 14:35
8 14:40 – 15:25

 

Klasa 2A

Nr Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10 – 7:55
1 8:00 – 8:45 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
2 8:50 – 9:35 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
3 9:45 – 10:30 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Religia Edukacja wczesnoszkolna
4 10:45 – 11:30 Edukacja wczesnoszkolna Religia Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja informatyczna
5 11:45 – 12:30 J. angielski J. angielski
6 12:50 – 13:35
7 13:50 – 14:35
8 14:40 – 15:25

 

Klasa 2B

Nr Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10 – 7:55
1 8:00 – 8:45
2 8:50 – 9:35
3 9:45 – 10:30
4 10:45 – 11:30 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
5 11:45 – 12:30 Edukacja informatyczna Religia Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Religia
6 12:50 – 13:35 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna J. angielski Edukacja wczesnoszkolna
7 13:50 – 14:35 J. angielski Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
8 14:40 – 15:25 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna

 

Klasa 2C

Nr Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10 – 7:55
1 8:00 – 8:45 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
2 8:50 – 9:35 Religia Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Religia Edukacja wczesnoszkolna
3 9:45 – 10:30 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
4 10:45 – 11:30 Edukacja wczesnoszkolna J. angielski Edukacja wczesnoszkolna J. angielski Edukacja wczesnoszkolna
5 11:45 – 12:30 Edukacja informatyczna Edukacja wczesnoszkolna
6 12:50 – 13:35
7 13:50 – 14:35
8 14:40 – 15:25

 

Klasa 3A

Nr Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10 – 7:55
1 8:00 – 8:45 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja informatyczna Wychowanie fizyczne Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
2 8:50 – 9:35 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
3 9:45 – 10:30 J. angielski Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna J. angielski Edukacja wczesnoszkolna
4 10:45 – 11:30 Religia Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Religia
5 11:45 – 12:30 Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne
6 12:50 – 13:35
7 13:50 – 14:35
8 14:40 – 15:25

 

Klasa 3B

Nr Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10 – 7:55
1 8:00 – 8:45
2 8:50 – 9:35
3 9:45 – 10:30
4 10:45 – 11:30 J. angielski Religia
5 11:45 – 12:30 Religia Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna J. angielski
6 12:50 – 13:35 Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne Edukacja wczesnoszkolna Wychowanie fizyczne Edukacja wczesnoszkolna
7 13:50 – 14:35 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
8 14:40 – 15:25 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja informatyczna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna

 

Klasa 4A

Nr Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10 – 7:55
1 8:00 – 8:45 J. angielski J. polski Godz. z wych.
2 8:50 – 9:35 Matematyka J. angielski j. angielski J. polski J. polski
3 9:45 – 10:30 W-f Matematyka Matematyka Religia J. polski
4 10:45 – 11:30 Przyroda W-f Przyroda Matematyka J. angielski
5 11:45 – 12:30 Historia Religia Muzyka w-f W-f
6 12:50 – 13:35 Plastyka Informatyka gr.2 Technika
7 13:50 – 14:35 Informatyka gr.1
8 14:40 – 15:25

 

Klasa 4B

Nr Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10 – 7:55
1 8:00 – 8:45 Historia Informatyka gr.1 Plastyka J. angielski
2 8:50 – 9:35 J. polski j. polski j. polski Matematyka Matematyka
3 9:45 – 10:30 Matematyka j. polski Matematyka j. polski Przyroda
4 10:45 – 11:30 W-f / w-f w-f/ w-f Technika w-f / w-f w-f
5 11:45 – 12:30 w-f / w-f w-f / w-f Godz. z wych. w-f / w-f w-f
6 12:50 – 13:35 j. angielski Przyroda j. angielski Muzyka Religia
7 13:50 – 14:35 Religia w-f Informatyka gr. 2
8 14:40 – 15:25 w-f

 

Klasa 5A

Nr Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10 – 7:55
1 8:00 – 8:45 J. angielski Informatyka gr. 1 Historia
2 8:50 – 9:35 Matematyka W-f Biologia Matematyka j. polski
3 9:45 – 10:30 Religia j. angielski Religia Godz. z wych. j. polski
4 10:45 – 11:30 W-f Matematyka j. polski j. polski w-f
5 11:45 – 12:30 J. polski Plastyka Matematyka j. angielski Geografia
6 12:50 – 13:35 Technika historia w-f Informatyka gr. 2
7 13:50 – 14:35 muzyka
8 14:40 – 15:25

 

Klasa 5B

Nr Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10 – 7:55
1 8:00 – 8:45 Matematyka Plastyka j. polski Matematyka
2 8:50 – 9:35 j. angielski / w-f Informatyka / w-f Geografia j. angielski / w-f w-f gr.2
3 9:45 – 10:30 w-f / w-f w-f / w-f Godz. z wych. w-f / w-f w-f/w-f
4 10:45 – 11:30 w-f / j. angielski w-f / informatyka Matematyka w-f / j.angielski w-f / j. angielski
5 11:45 – 12:30 Historia Matematyka W-f / j. angielski Historia Technika
6 12:50 – 13:35 religia j. polski w-f / w-f Religia j. polski
7 13:50 – 14:35 j. polski j. polski w-f gr. 1 Muzyka
8 14:40 – 15:25

 

Klasa 5C

Nr Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10 – 7:55
1 8:00 – 8:45 Plastyka Informatyka gr. 2 Matematyka Matematyka
2 8:50 – 9:35 j. angielski j. polski Matematyka Biologia Technika
3 9:45 – 10:30 j. polski w-f j. polski W-f Religia
4 10:45 – 11:30 j. polski Matematyka j. angielski j. angielski Geografia
5 11:45 – 12:30 w-f historia Godz. z wych. Religia J. polski
6 12:50 – 13:35 Informatyka gr. 1 Muzyka Historia
7 13:50 – 14:35 w-f
8 14:40 – 15:25

 

Klasa 6A

Nr Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10 – 7:55
1 8:00 – 8:45 -/W-f w-f/- Geografia
2 8:50 – 9:35 Historia Godz. Z wych. J. polski w-f/- Religia
3 9:45 – 10:30 Religia Plastyka Inf. / w-f Technika w-f/w-f
4 10:45 – 11:30 Matematyka J. angielski Muzyka Historia Matematyka
5 11:45 – 12:30 Biologia Matematyka w-f/inf. Matematyka j. polski
6 12:50 – 13:35 J. polski -/W-f j. angielski j. polski j. polski
7 13:50 – 14:35 J. angielski
8 14:40 – 15:25

 

Klasa 6B

Nr Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10 – 7:55
1 8:00 – 8:45 w-f/w-f w-f/w-f Plastyka w-f/w-f w-f/w-f
2 8:50 – 9:35 w-f/w-f w-f/w-f Historia w-f/w-f w-f/w-f
3 9:45 – 10:30 Biologia Matematyka Technika Matematyka j. ang. / inf.
4 10:45 – 11:30 Historia j. polski w-f/w-f j. polski Inf. / j. ang.
5 11:45 – 12:30 Matematyka Godz. Z wych. w-f/w-f Muzyka j. polski
6 12:50 – 13:35 j. polski Religia Matematyka Religia j. polski
7 13:50 – 14:35 Geografia j. ang. / – -/ j. ang. j. ang./ –
8 14:40 – 15:25 -/ j. ang.

 

Klasa 6C

Nr Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10 – 7:55
1 8:00 – 8:45 j. ang. / w-f w-f/ j. ang. Biologia Geografia Technika
2 8:50 – 9:35 Plastyka Religia Religia w-f / j. ang j. ang. / inf.
3 9:45 – 10:30 j. polski Historia j. ang./ w-f Matematyka w-f / w-f
4 10:45 – 11:30 j. polski Matematyka Matematyka Muzyka j. polski
5 11:45 – 12:30 Matematyka j. polski w-f / j. ang. j. polski historia
6 12:50 – 13:35 Godz. Z wych. Inf. /w-f
7 13:50 – 14:35
8 14:40 – 15:25

 

Klasa 7A

Nr Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10 – 7:55
1 8:00 – 8:45 Chemia Fizyka Religia w-f / – w-f/j.niem.
2 8:50 – 9:35 j. ang. / w-f Matematyka j. polski Historia Biologia
3 9:45 – 10:30 j.niem./ j.ang Biologia Fizyka j. polski j.niem./j.ang.
4 10:45 – 11:30 Historia Plastyka w-f / j. ang Geografia Godz. Z wych.
5 11:45 – 12:30 j. polski j. polski Matematyka Religia Matematyka
6 12:50 – 13:35 j. polski Geografia Chemia Inf. / w-f j. ang. / w-f
7 13:50 – 14:35 w-f / j.niem. -/ w-f j. ang. /inf. matematyka
8 14:40 – 15:25

 

Klasa 7B

Nr Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10 – 7:55
1 8:00 – 8:45 Godz. Z wych. j. polski Matematyka Fizyka Religia
2 8:50 – 9:35 Matematyka Matematyka w-f / inf. Plastyka j.niem./j.ang.
3 9:45 – 10:30 Chemia Fizyka w-f/w-f Muzyka Geografia
4 10:45 – 11:30 j. polski Religia Inf. / w-f Matematyka j. polski
5 11:45 – 12:30 j. polski Historia j.ang./j.niem. Geografia j.ang./j.niem.
6 12:50 – 13:35 j.niem./j.ang. w-f/w-f Biologia j. polski w-f/w-f
7 13:50 – 14:35 Biologia w-f/w-f j.ang./j.niem. Historia w-f/w-f
8 14:40 – 15:25 w-f/w-f j. ang. / – Chemia w-f / w-f
9 15:30 – 16:15 w-f/w-f – / j. ang. w-f / w-f

 

Klasa 8A

Nr Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10 – 7:55
1 8:00 – 8:45 j. polski j. ang. – / inf.
2 8:50 – 9:35 Chemia WOS w-f Fizyka WOS
3 9:45 – 10:30 Matematyka Religia Historia Chemia Historia
4 10:45 – 11:30 j. ang. Fizyka Biologia j. polski j. polski
5 11:45 – 12:30 j. niem./ – EDB Godz. Z wych. j. polski j. angielski
6 12:50 – 13:35 Religia j. polski Matematyka Matematyka Matematyka
7 13:50 – 14:35 Inf. / – Geografia j. niem./ – w-f w-f
8 14:40 – 15:25

 

Klasa 8B

Nr Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10 – 7:55
1 8:00 – 8:45 Matematyka Religia w-f j. polski
2 8:50 – 9:35 j. polski Biologia w-f Geografia Historia
3 9:45 – 10:30 j. angielski j. polski j. angielski j. angielski Matematyka
4 10:45 – 11:30 j. niemiecki EDB WOS Chemia j. niemiecki
5 11:45 – 12:30 Chemia Fizyka Matematyka Godz. Z wych. Religia
6 12:50 – 13:35 w-f/ w-f Matematyka Fizyka w-f/w-f j. polski
7 13:50 – 14:35 w-f/w-f WOS Historia Inf. / – j. polski
8 14:40 – 15:25 -/ inf. w-f w-f/w-f
9 15:30 – 16:15 w-f w-f/w-f

 

Zacznij pisać i naciśnij Enter, aby wyszukać