Historia

 

Wraz z rozwojem Osiedla Warszawskiego przystąpiono do budowy szkoły, której brak dawał się odczuwać coraz bardziej. Dzieci musiały uczęszczać do szkół na Śródce i na ul. Głównej. Po wielu staraniach sfinalizowano budowę szkoły. Uroczystość poświęcenia budynku odbyła się 22.11.1936 roku. Ówczesny prezydent miasta Poznania płk. Więckowski nadał szkole nazwę:
Publiczna Szkoła Powszechna stopnia trzeciego Nr 46 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.


Nowy gmach szkolny przeznaczono do użytku z dniem 13.01.1937 roku. Szkoła należała do najnowocześniejszych, najlepiej wyposażonych szkół w Poznaniu. Pierwszym kierownikiem był Pan Tadeusz Maciejewski, który w czasie okupacji zginął w obozie koncentracyjnym.
Wybuch II wojny światowej rozproszył grono nauczycielskie i uczniów. Niemcy wywieźli całe wyposażenie, a budynek szkoły zmienili na magazyn wojskowy.

Podczas walk o wyzwolenie Poznania w 1945 roku gmach został zniszczony, szczególnie od wschodniej strony.

Do 20.03.1945r. zajmowało go wojsko radzieckie.

Z dniem 19.03.1945 roku kierownikiem szkoły został Pan Józef Kania , który przystąpił do organizacji szkoły.

04.04. rozpoczęto zapisy do szkoły dzieci urodzonych w latach 1931- 1937. Szkoła otrzymała wówczas numer 28 i miała dwóch nauczycieli.

17.04.1945r. rozpoczęto pierwszy rok szkolny w wyzwolonej Polsce. Nauka odbywała się w bardzo trudnych warunkach. Gmach praktycznie był bez szyb w oknach, bez sprzętu i pomocy, z uszkodzonymi drzwiami i parkietami.

Od 01.06.1945r. szkoła wróciła do dawnej nazwy i numeru. Pierwszy powojenny rok szkolny zakończył się 14.07.1945r. – naukę ukończyło 537 uczniów.

Dopiero 26.10.45r. szkoła otrzymała pierwsze ławki oraz pierwsze pomoce dydaktyczne. 21.09.45r. na terenie szkoły rozpoczęło działalność ZHP. Powstało też koło PCK, które urządzało „Gwiazdki” dla dzieci. Pod koniec 1945 roku rozpoczęła działalność biblioteka. Pierwsze książki to dary uczniów- przyniesiono 71 książek, które ocalały ze zniszczeń wojennych.

We wrześniu 1947r. nastąpiło ostateczne zorganizowanie szkoły. Miała ona wówczas 16 oddziałów, w których uczyło się 626 dzieci.
Baza materialna polepszała się z każdym rokiem. W 1961 roku oddano do użytku budynek gospodarczy, w którym umieszczono zbędny sprzęt.

W czerwcu 1964 roku rejon szkoły został podzielony, gdyż przy ul.Mińskiej powstała nowa szkoła. Młodzież mieszkająca po południowej stronie ul. Warszawskiej należy odtąd do rejonu Szkoły Podstawowej Nr 86.

Z dniem 19.05.1971r szkoła zmieniła nazwę na:
Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
W miesiąc później otwarto Szkolną Izbę Pamięci Narodowej. Odtąd praca skupiła się nad nadaniem placówce sztandaru, co miało miejsce 06.10.1974r.
Równolegle podjęto starania o budowę sali gimnastycznej. Jej budowę rozpoczęto w lecie 1974r.

W roku szkolnym 1977/78 oddano do użytku wschodnie skrzydło. Nastąpiła w związku z tym poprawa warunków pracy i nauki.
Szczególnym wydarzeniem w życiu szkoły były obchody jej 50-lecia. Uroczystość odbyła się 17.01.1987 roku.
Wraz ze zmianami ustrojowymi w Polsce po 1989 roku w szkole także nastąpiły zmiany. Dzięki staraniom dyrekcji nawiązano współpracę z jedną ze szkół w Holandii. W czerwcu 1990 miała miejsce pierwsza wizyta młodzieży z Holandii. Uczniowie SP-46 pojechali tam w maju 1991 roku i w następnych latach.

Od 1997 roku została nawiązana współpraca ze szkołą w Sonnebergu, w Niemczech. Od dwóch lat szkoła ściśle współpracuje z DOMEM POLSKIM w Baranowiczach na Białorusi.

12.10.1991 roku z inicjatywy rodziców i nauczycieli zorganizowano pierwszy festyn szkolny , a od 06.02.1993r. dzięki staraniom nauczycieli zorganizowano I BAL DOBROCZYNNY.

19 maja 1997r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowego wejścia do szkoły.

W grudniu 1999 roku otwarto siłownię , z której korzystają uczniowie oraz mieszkańcy Osiedla Warszawskiego.
Dzięki wysiłkom dyrekcji w 2001 roku została oddana do użytku nowa biblioteka wraz czytelnią, nowa sala komputerowa oraz sala audiowizualna.

9 maja 2002 roku Wielkopolskie Stowarzyszenie Dziennikarzy i Publicystów przyznało szkole CERTYFIKAT GRANT PRIX WIELKOPOLSKI.

7 stycznia 2003r. odbyło się oficjalne otwarcie sali audiowizualnej. Przecięcia wstęgi dokonał Prezydent Poznania Ryszard Grobelny, a poświęcenia – ks. Wojciech Ławniczak. 1 marca 2005r. rozpoczęła działalność świetlica profilaktyczna. Praca wychowawcza została oparta na programach autorskich pedagoga szkolnego – Blandyny Knypińskiej, których głównym założeniem metodycznym jest wzmocnienie u dzieci poczucia własnej wartości.

24 czerwca 2005r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego, na którym Dyrektor T. Badowski po raz pierwszy w dziejach szkoły wręczył wyróżnienia: „Uczeń Roku”, „Olimpijczyk Roku” i „Ambasador Szkoły”.

W sierpniu 2005r. do użytku oddano boisko ze sztuczną nawierzchnią.

Od października 2005r. szkoła nawiązała ścisłą współpracę z Wydziałem Historii UAM. Studenci IV roku hospitują oraz prowadzą zajęcia w klasach IV-VI.

We wrześniu 2005r. szkoła rozpoczęła realizację projektu szkolnego Sokrates Comenius, w ramach którego współpracuje ze szkołami w Grecji, Hiszpanii i Włoszech.

6 września 2006r. wizytację kanoniczną szkoły przeprowadził metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gądecki. W auli szkolnej spotkał się – w obecności proboszcza parafii Chrystusa Odkupiciela ks. Wojciecha Ławniczaka – z uczniami klas najmłodszych i katechetkami. Arcybiskup zwiedził sale lekcyjne oraz rozmawiał z dziećmi na tematy poruszane podczas katechezy, a nawet pląsał z nimi w kółeczku.

9 czerwca 2006r. w szkole gościli kawalerowie „Orderu Uśmiechu”: dr Elżbieta Bortkiewicz, Barbara Drozdowska, Kazimiera Gierczyk, Lech Konopiński, Włodzimierz Marciniak, Edmund Osses, ks. Lech Otta i doc. dr Franciszek Rajewski – członkowie Wielkopolskiego Klubu Kawalerów „Orderu Uśmiechu”.

W październiku 2006r. szkołę odwiedził kawaler „Orderu Uśmiechu” pisarz Andrzej Grabowski.

14 listopada 2006r. szkołę odwiedziła dama „Orderu Uśmiechu” dr Wanda Błeńska, która spotkała się z uczniami klas piątych i szóstych – dzieląc się wspomnieniami o swojej pracy wśród trędowatych.

W roku szkolnym 2006/2007 szkoła obchodziła 70-lecie. W związku z tym 22 listopada odbyła się uroczystość 70-lecia poświęcenia szkoły, a 25 maja oficjalna uroczystość 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 46 im. Marii Dąbrowskiej.

Od 5 stycznia 2007r. w skład obwodu naszej szkoły wchodzą następujące ulice: Augustowska, Barcińska, Białostocka, Brzeska, Czekalskie, Czerniejewska, Gąsowska, Goplańska, Inowrocławska, Kcyńska, Kolska, Konińska, Koronowska, Kostrzyńska, Krańcowa (od nr 16-54), Kruszwicka, Kutnowska, Lidzka, Łabiszyńska, Łęczycka, Łomżyńska, Łowicka, Mińska, Modlińska, Mogileńska,  Nakielska, Nieszawska, Nowogrodzka, Otwocka, Pilska, Płocka, Powidzka, Pułtuska, Radziejowska, Rogowska, Słupecka, Swarzędzka, Terespolska, Toruńska, Trzemeszeńska, Warszawska (parzyste od nr 84, nieparzyste od nr 93), Wiankowa, Witkowska, Włocławska, Zambrowska.

9 lutego 2007r. działalność szkoły ponownie została doceniona, czego efektem było uzyskanie kolejnego Certyfikatu Grand Prix Wielkopolski. Jesteśmy jedyną szkołą, która może poszczycić się dwoma takimi wyróżnieniami.

1 września 2007r. po raz pierwszy zostały utworzone klasy o profilu sportowym. O przyjęcie do klasy sportowej mogą starać się przyszli uczniowie klas IV, zarówno chłopcy jak i dziewczęta. Pod koniec czerwca odbywa się nabór za pomocą egzaminu sprawnościowego. Profil sportowy nastawiony jest głównie na takie dyscypliny sportowe jak: piłka ręczna  chłopcy oraz piłka koszykowa dziewczęta. Uczniowie mają 10h wychowania fizycznego. Biorą również udział w turnusach sportowych oraz tworzą drużyny sportowe: piłka ręczna i piłka koszykowa.

22 lutego 2008r. I Turniej Piłki Koszykowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora Szkoły nr 46 w Poznaniu. Po raz pierwszy w naszej szkole odbył się Turniej Piłki Koszykowej dziewcząt. Związane jest to z utworzeniem klasy sportowej. Zawody odbyły się przy współpracy z Centrum Koszykówki MUKS działającym na terenie szkoły.

04 kwietnia 2008r. I Turniej Piłki Ręcznej Chłopców  TADEO CUP. Turniej Piłki Ręcznej Tadeo  Cup zorganizowany przez trenera kadry chłopięcej Pana Marka Werle. Mecze rozgrywane są pomiędzy naszą drużyna szkolną a drużynami z województwa wielkopolskiego.

12 maja 2008r. odbył się Dzień Europejski. Po trzech latach współpracy ze szkołami w Grecji, Włoszech
i Hiszpanii, przyszedł czas na uroczyste zakończenie programu Comenius. Tego dnia uczniowie naszej szkoły uroczyście podsumowali trzy lata współpracy. Kasa II a przedstawiła Legendę o poznańskich koziołkach, uczniowie klas starszych przybliżyli sylwetki naszych wielkich Polaków. Odbyła się również wystawa plakatów, reklamujących nasze miasto oraz albumów i legend o naszym mieście.

19 maja 2008 r. uczniowie naszej szkoły, którzy tworzą trzon 46 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej, wzięli udział w uroczystej akademii poświęcenia i przekazania nowego sztandaru harcerzom. Podniosłości wydarzeniu dodał moment, w którym wyróżniono za długoletnią i oddaną pracę z młodzieżą harcerską i nie tylko p. Urszulę Kocikowską.

1 września 2008 r. powstał dodatkowy oddział przedszkolny (zerówka). Dla nowej grupy dzieci została wyremontowana sala nr 20 na pierwszym piętrze. Oddziały zerówkowe pracują w systemie 8 h 8:10 do 16:00. Zajęcia zaczynają się od 8:10 do 13:00 natomiast od 13:00 do 16:00 pełnione są dyżury opiekuńcze. Prowadzone są również zajęcia dodatkowe dla dzieci 6. letnich:
– kółko rytmiczno – muzyczne,
– kółko taneczne,
– gimnastyka korekcyjna,
– język angielski,
– religia,
– moliki książkowe,
– kółko przyrodnicze,
– nauka pływania – basen,
– zajęcia sportowe.

22 września 2008r. przybyli do nas Goścei z Ukrainy. W ramach programu Polsko – Ukraińskiej Wymiany Młodzieży Szkoła Podstawowa nr 46 nawiązała współpracę ze szkołą w Symferopolu na Krymie. W lipcu już po raz drugi uczniowie z Poznania odwiedzili swoich kolegów zza wschodniej granicy. Oprócz odpoczynku na plaży zwiedzili również Bachczysaraj, Sewastopol, Jałtę. Na przełomie września i października przybyli do szkoły goście z Symferopola. Podczas zwiedzania Wielkopolski mieli szansę zobaczyć: Poznań, Kórnik, Uzarzewo, Rogalin oraz miasta Szlaku Piastowskiego.]

W październiku 2008r. został zakończony generalny remont sali gimnastycznej. Remont dotyczył wymiany posadzki, instalacji grzewczej, odmalowania ścian oraz wymiany drzwi wejściowych. Sala została wyposażona w nowe siatki do gry w piłkę siatkową, drabinki, kosze oraz bramki. Dzięki tak profesjonalnej sali sportowej możemy rozgrywać na niej wszelkie turnieje realizowane przez szkołę (Turniej Tadeo Cup, koszykówka, Spartakiada dla najmłodszych).

Rok 2009

II Turniej Piłki Ręcznej przedstawicieli poznańskiej oświaty i środowisk sportowych naszego miasta (03.2009)

Drużyna naszej Szkoły zdobyła I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Przyrodniczym „Ja i Przyroda”(04.2009)

Naukę w naszej Szkole rozpoczęły, zgodnie z nową reformą, pięciolatki (oddział przedszkolny) i sześciolatki (klasy pierwsze)

Uczniowie Szkoły wzięli udział w Betlejem Poznańskim (12.2009)

Szkoła współuczestniczyła w organizacji 32 Europejskich Spotkań Młodych- Nowy Rok przywitano wspólną zabawą „Święto Narodów”, która odbyła się w naszej Szkole (12.2009/01.2010)

Rok 2010

W Szkole została zainstalowana pierwszą tablicę interaktywną.

W ramach projektu „Radosna Szkoła” na terenie szkoły został wybudowany nowoczesny plac zabaw (07.2010)

Wizyta uczniów, nauczycieli z Polskiej Szkoły w Baranowiczach (Białoruś)

Odbyły się liczne spotkania autorskie z pisarzami, m.in. z Markiem Fidlerem i Łukaszem Wierzbickim.

Rok 2011

Odbył się Pierwszy Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 46 w Poznaniu (04.2011)

Wyjazdy uczniów Szkoły do Baranowicz, w ramach współpracy z tamtejszą Polską Szkołą (maj i listopad 2011)

Po kilkuletniej przerwie, z inicjatywy Rady Rodziców, odbył się Festyn Rodzinny (06.2011)

Szkoła otrzymała tytuł „Szkoła odkrywców talentów” (06.2011)

Po raz pierwszy w naszej Szkole był kręcony teledysk. Uczniowie wraz z zespołem  V-UNIT wykonali utwór „Paczka” (11.2011)

Rok 2012

Po raz pierwszy, podczas ferii zimowych, odbyły się Półkolonie dla klas I-III (styczeń 2012)

Festyn Rodzinny po raz drugi (maj 2012)

Nasza szkoła od sierpnia 2012 roku bierze udział w wielostronnym projekcie edukacyjnym Comenius – „Food, dance and music across Europe”.

Odbył się pierwszy turniej koszykówki dziewcząt z cyklu „Centra MUKS”. Udział w turnieju brały dziewczęta z klas VI. Do naszej szkoły przyjechały reprezentacje: SP 18, SP 9, SP 59, SP 1 Kórnik oraz SP 46 (09.2012)

Uczniowie SP 46 w Poznaniu wraz z uczniami innych poznańskich szkół i ich opiekunami wybrali się na Białoruś. Wyjazd odbył się w ramach wymiany   z młodzieżą ze Społecznej Szkoły Polskiej w Baranowiczach (10.2012)

Dzięki projektowi „ Z nowoczesnymi technologiami za pan brat w świetlicy”, nasza świetlica została wyposażona w: projektor, tablicę multimedialną, głośniki, laptop, telewizor 42 cali oraz konsolę XBOX 360 Kinect. (12.2012)

Wolontariusze (uczniowie) z naszej Szkoły pomagali przy Wigilii dla ubogich, którą organizuje Caritas (12.2012)

Rok 2013

Odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu „Uczenie się przez całe życie – Comenius; Food, dance and music across Europe”, w Katalonii, w Hiszpanii (03.2013)

Festyn Rodzinny po raz czwarty (05.013)

W czerwcu 2013r, w ramach programu Commenius, delegacja naszej Szkoły gościła w Turcji.

Dnia 8.11.2013 roku nasza reprezentacja wystąpiła w pierwszym etapie Igrzysk Miasta Poznania. Turniej odbył się w SP 34, a udział w nim wzięły SP 34, SP 79 i SP 46.

Wizyta uczniów naszej szkoły na Białorusi (10. 2013)

W ramach projektu Commenius delegacja uczniowie i nauczyciele odwiedzili Hiszpanię (10.2013)

Udział uczniów w projekcje Marzycielska Poczta- pisanie listów do chorych dzieci przebywających w szpitalach (12. 2013)

W akcji Szlachetna Paczka odbywającej się na terenie naszej szkoły tuż przed świętami

w pakowaniu podarków dla potrzebujących pomagali szkolni wolontariusze (12. 2013)

Rok 2014

Półkolonie w SP 46 uczniowie mieli szansę spędzić ten zimowy czas w aktywny i atrakcyjny sposób (luty 2014)

21 marca w słoneczny pierwszy dzień wiosny wolontariusze z SP nr 46 rozdawali mieszkańcom Poznania samodzielnie wykonane motyle wraz z ulotkami zachęcającymi do wspierania rozbudowy Hospicjum Palium w naszym mieście.

Tradycyjnie odbył się Festyn Rodzinny (maj 2014)

W dniach 12-16.05.2014 roku odbyło się ostatnie już spotkanie w ramach projektu Uczenie się przez całe życie – Comenius: „Food, dance and music across Europe”, w Czechach.

Zakończenie projektu Commenius (lipiec 2014)

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, po raz pierwszy utworzono cztery oddziały klas pierwszych (09.2014)

„Mali badacze- Wielcy Odkrywcy” od września klasy Ia i Ib rozpoczęły pracę metodą projektu. Celem tej pracy jest zdobycie przez dzieci kompetencji samodzielnego poszukiwania, odkrywania i badania wiedzy.

Tradycyjna, coroczna, wizyta uczniów naszej szkoły w Baranowiczach (listopad 2014)

Udział uczniów w Wigilii dla ubogich organizowanej prze Caritas poznańskie (grudzień 2014)

Rok 2015

W dniach 16-17 stycznia 2015r. w naszej Szkole  rozegrane został Drużynowe Mistrzostwa Poznania Szkół Ponadgimnazjalnych, Gimnazjalnych i Podstawowych w Szachach na rok szkolny 2014/2015.

Klasa Ic brała  udział w międzynarodowym projekcie pod hasłem „Music of the World”. Kraje partnerskie to Francja, Grecja, Hiszpania, Turcja, Chorwacja i Portugalia. Celem  współpracy było poznanie tradycyjnej muzyki, tańców oraz instrumentów Polski oraz powyżej wymienionych krajów.  Uczniowie uczyli  się kolędy w języku angielskim i wysłali kartki świąteczne do  kolegów i koleżanek z Hiszpanii. My też otrzymaliśmy od nich własnoręcznie wykonane kartki.

Uczniowie klasy III  wzięli udział w warsztatach przyrodniczych „Dzieciaki Sadzeniaki” organizowane przez Leroy Merlin Polska (18 marca)

W Urzędzie Miasta przy Placu Kolegiackim wystawiamy zdjęcia z tegorocznego KONKURSU  FOTOGRAFICZNEGO DLA UCZNIÓW POZNAŃSKICH SZKÓŁ  pt. „Białoruś w szkolnym obiektywie”.( 24 marca do 8 kwietnia 2015 )

Komin przeze wiele lat górował nad szkołą i był elementem pejzażu naszego osiedla. Jednak od kilku lat już nie używany (w związku ze zmianą sposobu ogrzewania szkoły), zapadała więc decyzja o jego likwidacji. W listopadzie  rozpoczął się proces jego wyburzania

Już od kilku lat dnia 24 grudnia 2015 roku odbyła się na Międzynarodowych Targach Poznańskich wigilia dla ubogich, samotnych, starszych i bezdomnych. Została ona zorganizowana już po raz szósty przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej.

W przygotowanie wigilii włączyli się również dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie wielu poznańskich szkół. Szkoła Podstawowa nr 46 również ofiarowała swoją pomoc. Wszystkie klasy wzięły udział w wykonywaniu łańcucha, który następnie wykorzystano do dekoracji hali Targów Poznańskich. Ponadto sześcioro wolontariuszy uczestniczyło w wigilijnym spotkaniu. Zajmowali się oni przede wszystkim podawaniem tradycyjnych polskich potraw, które przygotowały siostry zakonne.

Rok 2016

W dniach od 12 do 22 kwietnia 2016r. odbyły się warsztaty przyrodniczej dla finalistów XIII edycji konkursu „Ja i Przyroda” w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. W poniedziałek 18 kwietnia odbył się etap wojewódzki konkursu „Ja i Przyroda”, w którym uczestniczyły szkoły z Konina, Kalisza, Piły, Leszna oraz zwycięska szkoła z Poznania SP nr 46.

Udział uczniów SP46 w warsztatach na Politechnice Poznańskiej

W lipcu, gościliśmy uczniów Polskiej Szkoły w Baranowiczach. Przez cały tydzień goście poznawali miejsca związane z historią i kulturą Polski.

W dniach 4 i 5 listopada 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 46 im. Marii Dąbrowskiej w Poznaniu przy ul. Inowrocławskiej 19 rozegrane zostały Drużynowe Mistrzostwa Poznania Szkół Gimnazjalnych, Ponadgimnazjalnych i Podstawowych w Szachach na rok szkolny 2016 / 2017. Organizatorami Mistrzostw byli: Poznański Szkolny Związek Sportowy, Szkoła Podstawowa nr 46 im. M. Dąbrowskiej w Poznaniu, Wielkopolski Związek Szachowy i Sekcja Szachowa AZS Politechnika Poznań.

DOBRA WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
Zależy nam by rodzice włączali się w nasze codzienne życie, a nie tylko od święta i dlatego też staramy się w rozmaity, ciekawy i oczywiście kompetentny sposób zachęcić ich do wspólnego wspierania naszych dzieci w ich rozwoju. Współpraca ta opiera się głównie na:
– licznych spotkaniach nauczycieli z rodzicami m.in. celem pedagogizacji, dzięki czemu łatwiej jest rodzicom pracować z dzieckiem w domu, rozumieć i zaspakajać jego potrzeby
– pomocy w organizowaniu wycieczek szkolnych, wyjść klasowych oraz wielu uroczystości
– niesieniu pomocy przez rodziców w poprawianiu estetyki pomieszczeń szkolnych i remontach (wszystkie sale nauczania zintegrowanego pomalowali rodzice lub finansowali wykonanie tej czynności, zakupili też nowe meble do klas szkolnych, rolety okienne, dywany, firany, kwiaty… itp..)
– wspólna organizacja festynów szkolno-osiedlowych, z których dochód przeznaczany jest na rzecz dzieci

 

„MIEJ SERCE I PATRZAJ W SERCE”

Hasło to również ściśle jest powiązane ze współpracą grona pedagogicznego z rodzicami, lecz dzięki swej mocy sprawczej i długowiecznej charyźmie, zasługiwało na oddzielne omówienie.
W końcu 1992 roku z własnej inicjatywy przystąpiliśmy do organizacji balu dobroczynnego na rzecz szkoły. W pracach przygotowawczych nie pozostawaliśmy jednak osamotnieni – w różnego rodzaju działania, z wielkim zaangażowaniem, włączyła się cała szkolna społeczność, Rada Rodziców, absolwenci, przyjaciele szkoły oraz mieszkańcy Osiedla Warszawskiego. Tego rodzaju przedsięwzięcie było dla szkoły nowatorskie, a przecieranie wielu nowych ścieżek angażowało pokaźną ilość osób i tym bardziej cenną okazywała się harmonijna współpraca głównie z Radą Rodziców.
W 1993 roku odbył się pod hasłem „Miej serce i patrzaj w serce” pierwszy Bal Dobroczynny… I tak do 2002r. Bale Dobroczynne były w środowisku prawdziwym wydarzeniem integracyjnym, towarzyskim, kulturalnym i po 16 latach można by je nazwać swego rodzaju instytucją charytatywną, gdyż dzięki środkom dzięki nim uzyskiwanym wymieniliśmy m.in. zniszczone okna, dokonaliśmy modernizacji głównego wejścia, odnowiliśmy szatnie, zakupiliśmy sprzęt audiowizualny, podręczniki i wiele innych potrzebnych naszym dzieciom rzeczy.

DBANIE O TRADYCJE ZWIĄZANE Z ZHP

Szkoła Podstawowa Nr 46 zawsze współpracowała ze Związkiem Harcerstwa Polskiego. Było to możliwe dzięki temu, że harcerstwo na Osiedlu Warszawskim miało swoje tradycje od początku istnienia pierwszych drużyn tj. od 1932 roku. W czasie okupacji z narażeniem życia rodziny harcerzy przechowywały sztandar 26 Męskiej Drużyny Harcerskiej oraz krzyże harcerskie. Sztandar ten znajduje się obecnie w szkolnej izbie pamięci narodowej. Uczniowie szkoły mając takie wzorce chętnie należeli i nadal należą do drużyn ZHP.
Byli harcerze chętnie współpracowali ze szkołą, choć nie zawsze odpowiadały im zmiany, które następowały w ZHP. Pomagali w organizowaniu biwaków, ognisk, przekazali wiele eksponatów do szkolnej izby pamięci narodowej, nie tylko dotyczących harcerstwa.
W 1982 roku z inicjatywy seniorów ZHP przez dwa dni Osiedle Warszawskie świętowało 50-tą rocznicę istnienia harcerstwa na osiedlu. Historię harcerstwa na osiedlu jak i program wspomnianej uroczystości opisano w wydanej wówczas monografii. Jubileusz ten uświetniono również odsłonięciem tablicy pamiątkowej na murze Szkoły Podstawowej Nr 46. Od tego czasu odbywają się w szkole i na obozach spotkania pokoleń harcerskich.
Współpraca seniorów ze szkołą zacieśniła się szczególnie od roku 1992, kiedy to harcerze ci w 60-tą rocznicę istnienia harcerstwa na osiedlu zawiązali Krąg Seniorów ZHP Osiedla Warszawskiego. Ponieważ jest ich tak dużo, że na swych zbiórkach nie mieszczą się już w swych prywatnych mieszkaniach, zaczęli spotykać się w szkole.
Szkoła Podstawowa Nr 46 wciąż chętnie gości w swych murach młodych harcerzy i seniorów ZHP, również eksponuje ich  historyczne sztandary i symbole harcerskie. Współpracuje również z Komendą Hufca ZHP Poznań.

EFEKTYWNA DZIAŁALNOŚĆ Z SAMORZĄDEM LOKALNYM

W 1992 roku z inicjatywy dyrekcji szkoły odbyło się spotkanie z radnym miejskim, który zachęcił mieszkańców do utworzenia najniższego szczebla władzy samorządowej tj. Rady Osiedla Warszawskiego. Jej podstawowym zadaniem miało być pośrednictwo w kontaktach mieszkańców z Radą Miejską i Zarządem Miasta Poznania. Również w naszej szkole miała swoją siedzibę Grupa Inicjatywna, gdzie zebrano większość podpisów poparcia dla utworzenia Rady (w sumie było ich 500). Od tego momentu szkoła jest nie tylko miejscem obrad Rady Osiedla, nie tylko pośredniczy w kontaktach mieszkańców z Radą, ale wspomaga też wszelkie inicjatywy Rady Osiedla Warszawskiego – m.in. akcje ekologiczne (wydawanie worków na liście ,segregacja śmieci…), telefonizację osiedla (wydawanie i zbieranie wniosków..), festyny oraz zawody sportowe organizowane z okazji uroczystych Dni Osiedla, obchody 60-cio i 65-lecia Osiedla Warszawskiego, utworzenie w szkole siłowni dla młodzieży i dorosłych (oddanej do użytku w 1999r.)…
W 1999 r. podczas obchodów 70-lecia osiedla na budynku szkoły umieszczono tablicę upamiętniającą założycieli Osiedla Warszawskiego: Wojciecha Sobczaka i Seweryna Samulskiego. Była to kolejna okazja, aby przedstawiciele Władz Miejskich – przewodniczący Rady Miasta Poznania oraz dwóch wiceprezydentów – gościli w szkole.

 MIĘDZYSZKOLNE WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

Nie można też oddzielić środowiska osiedla od spraw dotyczących organizowania wymiany z zaprzyjaźnionymi szkołami w Holandii, Niemczech oraz Białorusi. Nawiązane kontakty ze szkołą w Joure, Sonneberg oraz w Baranowiczach miały na celu wymianę doświadczeń, poznanie zwyczajów, tradycji oraz kultury tychże krajów oraz poznanie odmiennych systemów oświatowych przez naszych nauczycieli.
Przed każdym wyjazdem w szkole odbywało się kilka spotkań grupy nauczycieli przygotowujących wymianę uczniów z bardzo liczną grupą rodziców. Wspólnie omawialiśmy i przygotowywaliśmy plan wyjazdu oraz podejmowaliśmy wszelkie działania poprzedzające wycieczkę. Jeszcze większe zaangażowanie środowiska widać było przy rewizytach naszych przyjaciół. Nagromadzenie się wielu zadań i obowiązków powodowało czasem problemy. Jednak wspólnie można je było szybko i skutecznie rozwiązać. Razem (rodzice dzieci i nauczyciele) zastanawialiśmy się co godne jest pokazania w naszym mieście i okolicy, układaliśmy program pobytu uczniów i nauczycieli zaprzyjaźnionych szkół zagranicznych. Bardzo ważne, a zarazem przyjemne były prace związane z przydzielaniem gości do rodzin. Wiadomo, że wiązały się z tym różne wydatki oraz poświęcenie własnego czasu. Jednak współdziałanie środowiska lokalnego i szkolnego dawało dobre rezultaty. Bardzo przyjemne były wspólne, tradycyjne już wyprawy na konie do Puszczykowa. Dwa pełne autokary dzieci wyruszały sprzed szkoły na wspólną zabawę. Zabieraliśmy wtedy sprzęt sportowy, obowiązkowo kiełbaski na ognisko, no i plecaki pełne uśmiechu i radości.

Obecnie szkoła działa w ramach Wolontariatu poznańskich szkół na rzecz pomocy polskim szkołom na Ukrainie. Od września 2005r. szkoła nawiązała współpracę ze szkołami w Grecji, Hiszpanii oraz we Włoszech w ramach programu COMENIUS.

         PROJEKTY EDUKACYJNE       

Szkolny Klub Europejski powstał w Szkole Podstawowej Nr 46 w Poznaniu w 2001 roku i obejmuje działaniami edukacyjnymi klasy I – VI. W ramach działań edukacyjnych klub realizuje program poszerzający wiedzę dzieci na temat Unii Europejskiej. Członkowie klubu poznają kraje członkowskie, ich tradycje, zwyczaje, kulturę i historię. Co roku organizowane są dni europejskie:

2001 – „Regiony Polski”

2002 – „Prezentacja Krajów Unii”

2003 – „Kraje, których języków się uczymy”; Anglia i Niemcy

2004 – „Wiosna w Europie” – inscenizacja baśni i prezentacja muzyki różnych   narodów.

2005 – „Postacie z baśni” – pokaz mody baśniowej.

2006 – „Prezentacja krajów partnerskich” – Sokrates Comenius.

Jak z powyższego wynika działanie szkoły i środowiska lokalnego pozwala nie tylko planować wspólny cel, ale i ułatwić jego realizację.

Rok 2017

 

Uczennica naszej szkoły,  Zofii Łaźniewskiej brała udział w  I Szkolnych Indywidualnych Mistrzostwach Polski w Szachach, które odbyły się w dniach 8-15 stycznia 2017 roku w Poroninie. W Mistrzostwach rywalizowało blisko 150 zawodników z całej Polski.
Zofia zajęła w nich czwarte miejsce.

 

Marzec

 

Dyrektor Szkoły spotkał się  z  rodzicami.  Dotyczyło ono  ogólnych informacji związanych   z wprowadzaną reformą oświaty oraz zastosowaniem tych zmian w odniesieniu do naszej szkoły.

1 marca w Narodowym Dniu Żołnierzy Wyklętych w Muzeum Czerwca ’56 odbyła się    I Ogólnoszkolna Konferencja pt. ,,Narodowy patriotyzm”. Uczniowie szkól podstawowych, gimnazjów i liceów zastanawiali się jak dziś przejawia się patriotyzm wśród młodych ludzi.
Nasza szkołę reprezentowali WITOLD LEWANDOWSKI z kl. VI c i MACIEJ KUEHN z kl. VI b.

Obydwaj chłopcy przygotowali referaty na temat: ,, Czym jest dla mnie współczesny patriotyzm? Ich wystąpienia były bardzo ciekawe, dlatego odebrali liczne gratulacje od słuchaczy.

Turniej Szachowy o Puchary Dyrektora SP 46 oraz Otwarte Mistrzostwa Osiedla Warszawskie-Pomet-Maltańskie rozegrany w dniu 8 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 46 w Poznaniu im. Marii Dąbrowskiej w Poznaniu, to kolejny turniej szachowy organizowany w szkole na przestrzeni ostatnich kilku  lat.

 

19-27.05.2017 Białoruś

 

W wycieczce uczestniczyło kilkudziesięciu uczniów z poznańskich szkół, którym towarzyszyło dwoje nauczycieli oraz dyrektorzy szkół. Przez kilka dni byli z nami również:
Wiceprezydent Miasta Poznania – pan Mariusz Wiśniewski, Dyrektor Wydziału Oświaty –  pan Przemysław Foligowski, Przewodniczący Rady Miasta Poznania – pan Grzegorz Ganowicz,
oraz radny – pan Marek Sternalski. Celem wycieczki było odwiedzenie miejsc pamięci narodowej oraz wspomaganie Polaków na Kresach, ze szczególnym uwzględnieniem polskich szkół.

W dniu 25 września pracownicy firmy Wrigley Polska, w ramach działającego w firmie wolontariatu, odmalowali płot naszej szkoły.

24 listopada 2017 odbyły się obchody 81-lecia Szkoły Podstawowej nr 46 w Poznaniu.

 

Rok 2018

 

W piątek 22 marca w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie odbyły się regionalne eliminacje VIII Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wodnych. Do Zalasewa przyjechało 70 drużyn z całego kraju. Naszą szkołę reprezentowały zespoły: „Zakręcone Trio” / Kajetan Rozynek, Filip Ziółkowski, Jakub Robaszek/ i „Mistrzowie” /Aleksander Lewandowski, Witold Lewandowski/. Po bardzo emocjonującej rozgrywce konstrukcja drużyny „Zakręcone Trio”  uzyskała czwarty wynik w swojej kategorii wiekowej, pokonując kilkadziesiąt innych drużyn w kategorii „MOC”!Zespół „Mistrzowie” również zaprezentowała się bardzo dobrze, godnie reprezentując barwy naszej szkoły.

 

Nasza szkoła bierze udział w projekcie ESA.

Edukacyjna Sieć Antysmogowa to program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym.
Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia i wpływu codziennych działań na jego jakość. Szkoła została wyposażona w mierniki, oznaczające jakość powietrza. Dane zbierane przez mierniki są udostępniane przez Internet oraz prezentowane na wyświetlaczu w szkole, co umożliwia uczniom, nauczycielom i społeczności lokalnej bieżące monitorowanie jakości powietrza i adekwatne zaplanowanie aktywności. Uczniowie wykorzystując dane archiwalne mogą wykonywać pod kierunkiem nauczycieli własne badania i analizy  w korelacji, z czynnikami atmosferycznymi.

Turniej Szachowy o Puchary Dyrektora SP 46 oraz Otwarte Mistrzostwa Osiedla Warszawskie-Pomet-Maltańskie rozegrany w dniu 7 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 46 w Poznaniu im. Marii Dąbrowskiej w Poznaniu, to kolejny turniej szachowy organizowany w  szkole na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Czerwiec

Ruszyła rozbudowa naszej szkoły!!!!

Najpierw było wyburzanie fragmentu budynku (biblioteka szkolna, pokój nauczycielski), a następnie zaczął  powstawać  nowy budynek.

9 listopada 2018r. z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyła się  w naszej szkole uroczysta akademia.

Grudzień

W szkole odbył się konkurs na najładniejszą gazetkę szkolną, dotyczącą setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Jury, składające się z przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego  oraz przedstawicieli grona pedagogicznego, uznało, że najładniejszą gazetkę wykonała klasa IVa, zaś na wyróżnienie zasłużyła klasa Vc.

Wystawianie jasełek z okazji Świąt Bożego Narodzenia stało się już piękną tradycją w naszej szkole. W tym roku w przedstawieniu pt. „Jasełka z Małym Księciem” wzięli udział uczniowie klas Vc, Vb, VI a, VI b, VII b  i VIII a. Aktorzy ukazali nam ważne problemy współczesnego człowieka, jakim są ciągły brak czasu i zło wokół nas.

 

2019

 

1 lutego 2019 roku w obecności licznie przybyłych gości, dyrektora szkoły, przedstawicieli rodziców, nauczycieli, uczniów oraz zaprzyjaźnionych instytucji, pan prezydent Mariusz Wiśniewski oraz dyrektor Wydziału Oświaty pan Przemysław Foligowski  w towarzystwie przewodniczącej Rady Rodziców pani Kariny Zielińskiej i uczniów dokonali uroczystego otwarcia nowego skrzydła szkoły. Swoją obecnością tę ważną dla całej społeczności szkolnej uroczystość uświetnili wszyscy, dzięki którym udało się spełnić marzenia o rozbudowie placówki. Były więc podziękowania, przemówienia, życzenia, wiele słów wdzięczności dla tych, bez których Szkoła Naszych Marzeń by nie powstała. Całość uświetnił krótki program artystyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły – Wiktorii Zalewskiej, Grzegorza Woźniaka, Oliwii Kaczmarkiewicz, Stasia Gębki z Mamą, chóru szkolnego oraz uczniów klas IV, którzy na zakończenie zaprezentowali bardzo efektowny taniec z flagą, który towarzyszył w tym roku szkolnym wielu uroczystościom patriotycznym obchodzonym w naszej szkole. Nie zabrakło również ogromnego tortu, podziękowań i  wielu ciepłych słów skierowanych przez Rodziców i nauczycieli do naszego Dyrektora – pana Tadeusza Badowskiego,  za determinację i ogromne zaangażowanie w rozbudowę szkoły od początku do samego końca.       Nowa część szkoły ma powierzchnię 450 m2, na trzech kondygnacjach mieści 4 sale lekcyjne, bibliotekę, pokój nauczycielski i gabinet wicedyrektora. Początki były trudne i nieśmiałe – 500 tys. zł. z budżetu obywatelskiego, następnie 750 tys. zł. z budżetu Państwa i na koniec – pozostała kwota – 600 tys. zł.  z budżetu Miasta. Tak więc w rozbudowę placówki zaangażowało się wiele osób. Rozbudowa szkoły w takiej formie to zasługa Państwa Anny i Tomasza Bartkowiaków  – rodziców jednej z uczennic i właścicieli firmy Harbart Projekt, projekt konstrukcji – pana Mariusza Wdzięcznego, zaś projekt, wykończenie i wystrój sal zawdzięczamy  panu Marcinowi Saksonowi z firmy Front architects. Nad prawidłowym wykonawstwem czuwała  inspektor nadzoru budowlanego pani Joanna Sobańska. Nowa część szkoły powstała także dzięki pomocy lokalnych samorządowców i władz Miasta Poznania oraz wiceministra pana Szymona Szynkowskiego vel Sęka.

Szkoła Naszych Marzeń jest więc dowodem na to, że wspólnymi siłami można osiągnąć sukces.

 

25 luty

 

W tym roku szkolnym, podobnie jak w ubiegłych latach, kontynuowane są zajęcia z budowy  i programowania robotów. To już dziesiąta edycja tych zajęć. Obecnie, realizowane są również zajęcia z projektowania i druku 3D. Celem na ten semestr jest zaprojektowanie i wykonanie makiety budynku szkoły.

 

Dnia 5 kwietnia 2019 r. w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia zaświadczeń laureatom konkursów przedmiotowych, wśród których znalazła się nasza uczennica Agata Jankowska z klasy 8a.

8-27.04.2019

Nauczyciele szkoły wzięli udział w ogólnopolskim strajku nauczycieli.

15-17.04. 2019

Odbył się egzamin ośmioklasistów.

Czerwiec

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019, mury naszej szkoły opuścili absolwenci klas 8.

Listopad

29.11.2019

Odbyła się uroczystość szkolna w  związku z zakończeniem termomodernizacji szkoły.  Wśród wielu  zaproszonych gości był wiceprezydent Poznania p. Mariusz Wiśniewski.

 

Zacznij pisać i naciśnij Enter, aby wyszukać