BIBLIOTEKA SZKOLNA

HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW W KLASACH IV – VIII – ROK SZKOLNY 2020/21
17.06.2021 – KL. VA,VIA,VIC,VIIA,VIIB,VIIC,VIIIA,VIIIB
18.06.2021 – KL.IVA,IVB,VB,VIB

Biblioteka czynna codziennie  od 8.00 do 16.00

Czytelnia nieczynna

WYPOŻYCZENIA DLA KLAS

od 9.00 do 15.00

poniedziałek – klasy : I  b, V a, V b, VI a , VI b

wtorek – klasy : I c, I a, IV a, IV b

środa – klasy : II a, II c, VII c, VI c

czwartek – II b, III c, VII a, VII b

piątek – III a, III b, VIII a, VIII b

Karta zwrotu podręczników

Wypożyczenia według harmonogramu są realizowane następnego dnia po zamówieniu dzień wcześniej konkretnej książki poprzez dziennik Librus a także przez łącznika bibliotecznego w każdej klasie.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW

ODWIEDZINY PRZEDSZKOLAKÓW

Pod koniec roku 2019 na zaproszenie biblioteki szkolnej odwiedziła SP 46 grupa przedszkolaków ,, Pszczółki’’ z Przedszkola Zielony Zakątek.

Pięciolatki posłuchały w bibliotece historii pt.,, Rybka’’ Małgorzaty Musierowicz i zapoznały się z pracą bibliotekarza szkolnego.

Z wielkim zainteresowaniem dzieci wraz z paniami wychowawczyniami  obejrzały też nową dobudowaną część placówki i odwiedziły w klasach naszych uczniów.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Wyróżnienie  w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim

13.12.br. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w SP nr 25 w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim : ,, Zimowe poezjobranie’’. Antoni Matwijów z kl.VII a i Józef Zabel z kl. VII b recytowali wiersze Dominika Górnego –  poety, który był gościem honorowym konkursu i zasiadał w jury.

Józek Zabel otrzymał wyróżnienie za piękną recytację wiersza pt. ,, Otwarta dłoń’’.

Serdecznie gratuluję!

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Konkurs  Recytatorski  ZIMOWE POEZJOBRANIE

Dnia 13. 11. br. w bibliotece szkolnej odbył się Konkurs Recytatorski ZIMOWE POEZJOBRANIE dla klas VII – VIII.

Uczniowie recytowali wiersze Dominika Górnego.

Zwycięzcami okazali się :

Józef Zabel ( VII b) i Antoni Matwijów ( VII a ).

Chłopcy 3 grudnia będą reprezentowali nasza szkołę w SP nr 25 w Poznaniu.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Zwycięstwo w Międzyszkolny Konkursie

Z radością informuję, że 7.11.br. w Międzyszkolnym Konkursie w Zespole Szkół Odzieżowych – BAJKOWY POKAZ MODY ‘ 2019 – ,, Historia polskiego kina animowanego’’ nasi uczniowie zaprezentowali się znakomicie.

I miejsce zdobyli:

Antonina Knyba z kl. VI a i Adam Knyba z kl. I a jako Jacek i Agatka.

II miejsce przyznano Weronice Różalskiej z kl. VI a. Weronika zaprezentowała na wybiegu strój słonia z bajki ,, Proszę słonia’’.

Serdecznie gratuluję i zapraszam do zabawy za rok.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Pasowanie na czytelnika 1 a


Konkurs Recytatorski Wierszy Patriotycznych

   27.11.br.z inicjatywy biblioteki szkolnej odbył się Konkurs Wierszy Patriotycznych dla klas IV – VIII.

Panie nauczycielki polonistki zasiadające w jury wyłoniły najpiękniej recytujących uczniów.

    Oto laureaci konkursu:

I miejsce – Wiktoria Zalewska VI a

II miejsce – Antoni Matwijów – VI a

III miejsce – Wiktor Haremza – V a

Wyróżnienia :

1.Grzegorz Woźniak – VI a

2.Weronika Różalska – V a


Kształcenie zawodowe

    W tym roku szkolnym biblioteka szkolna włączając się w realizację kształcenia zawodowego zorganizowała wyjście dla klas ósmych do Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 przy ul. Działyńskich w Poznaniu.

     Uczniowie naszej szkoły w ramach akcji ,, Cała Polska czyta dzieciom’’ obejrzeli spektakl ,, Dzwonnik z Notre Dame’’ przygotowany przez uczniów ZSZ pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza pani Kariny Danielewicz.

      Po spektaklu wszyscy uczestniczyli w warsztatach mając możliwość poznania m.in. takich zawodów jak: logistyk, grafik komputerowy, poligraf, fotograf. Uczniowie klasy mundurowej XXX LO przygotowali dla naszych uczniów pokaz musztry oraz działań jednostki antyterrorystycznej.

      Spotkanie było bardzo ciekawe i pouczające.

                                                                                                                         Izabela Skrzypczak


Serce dla Lwowa

27.11.br. w bibliotece szkolnej zakończyła się akcja ,, Serce dla Lwowa’’. Zebrane dary dla Polaków zza naszej wschodniej granicy zostały przekazane na ręce Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich. W imieniu organizatorów serdecznie dziękuję wszystkim ofiarodawcom.

                                                                                                                                    Izabela Skrzypczak


Konkurs Recytatorski

W dniu 16 listopada odbył się w bibliotece szkolnej Konkurs Recytatorski Wierszy Patriotycznych.

Laureatami zostali:

1 miejsce – Weronika Niemir kl. III a

2 miejsce – Zofia Deptuła kl. II b

3 miejsce ex aequo – Mateusz Dobrowolski I a, Martyna Marchlewicz kl. I b

Wyróżnienie – Antonina Kurosz kl. I c

Dziękujemy wszystkim recytatorom za udział i serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Izabela Skrzypczak

Renata Palczewska

——————————————————————-

MOTYL WOLONTARIAT

21 marca przedstawiciele klas siódmych wzięli udział w Dniu Motyla – Dniu dla Hospicjum Palium.

W pierwszy dzień wiosny w Urzędzie Wojewódzkim malowaliśmy motyle, by potem je rozdawać mieszkańcom Poznania, życząc wszystkiego najlepszego i wskazując jak ważnym i potrzebnym przedsięwzięciem jest rozbudowa Hospicjum Palium.

   To był bardzo ciepły, słoneczny i radosny dla nas dzień.

PODZIĘKOWANIE 

——————————————————————-

SERDECZNE PODZIĘKOWANIE

  Bardzo dziękujemy Rodzicom i Uczniom, którzy dostarczyli do biblioteki i swoich klas makaron i mydło do paczek na Wigilię dla Ubogich, która odbędzie się 24 XII br. na Targach Poznańskich.

   Przygotowano ponad 200 paczek makaronu i mnóstwo mydełek.

                                                                                                                               Bardzo dziękujemy

                                                                                                                              Organizatorzy zbiórki

——————————————————————-

WYRÓŻNIENIE W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM
,, ZIMOWE POEZJOBRANIE’’

6 grudnia w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim wierszy Agnieszki Frączek ,, Zimowe
Poezjobranie’’ pięknie reprezentowała naszą szkołę i zdobyła wyróżnienie
uczennica klasy Ib ZOFIA DEPTUŁA

——————————————————————-

WARSZTATY FUNDACJI ,,JEDEN ŚWIAT”

Na początku grudnia klasa VII c gościła wolontariuszy z fundacji ,, Jeden Świat’’. Nasi goście z
Warszawy i z Wrocławia przeprowadzili warsztaty pt. ,, Uchodźcy’’. Uczniowie mieli możliwość
dyskusji i poznali bardzo wiele punktów widzenia na temat migracji. Warsztaty były ciekawe i skłoniły
wszystkich do refleksji.

——————————————————————-

KONKURS RECYTATORSKI WIERSZY AGNIESZKI FRĄCZEK

6 grudnia odbędzie się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski wierszy Agnieszki Frączek

,,Zimowe Poezjobranie ‘’.

Zwycięzcami etapu szkolnego tegoż konkursu, który odbył się w bibliotece szkolnej

w końcu listopada zostały:
– Zofia Deptuła – I b( I miejsce)
– Olimpia Micun – I b ( II miejsce)
– Helena Koschany – III a ( III miejsce)
Wyróżnienia : – Weronika Rączka – II b
– Weronika Rączka – II a
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

——————————————————————-

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

Klasy pierwsze już są pełnoprawnymi czytelnikami biblioteki szkolnej. Uczniowie po uroczystym
pasowaniu chętnie wypożyczają i czytają książki. Trzymamy za nich kciuki i życzymy wytrwałości w
zdobywaniu wiedzy.

——————————————————————-

  Sukces w Konkursie Pięknego Czytania

Dnia 22 kwietnia br. w Młodzieżowym Domu Kultury nr 3 w Poznaniu odbył się II etap
Międzyszkolnego XI Konkursu Pięknego Czytania ,, Klechdy i bajędy” Leśmianowi.
Uczennica naszej szkoły WIKTORIA ZALEWSKA z klasy IV a zdobyła tytuł laureata tegoż konkursu.
SERDECZNIE GRATULUJEMY!

———————————————————————————

  Konferencja „Nowoczesny Patriotyzm”

1 marca w Narodowym Dniu Żołnierzy Wyklętych w Muzeum Czerwca ’56 odbyła się I Ogólnoszkolna Konferencja pt. ,,Narodowy patriotyzm”.
Uczniowie szkól podstawowych, gimnazjów i liceów zastanawiali się jak dziś przejawia się patriotyzm wśród młodych ludzi.
Nasza szkołę reprezentowali WITOLD LEWANDOWSKI z kl. VI c i MACIEJ KUEHN z kl. VI b.  Obydwaj chłopcy przygotowali referaty na temat:
,, Czym jest dla mnie współczesny patriotyzm ?”Ich wystąpienia były bardzo ciekawe, dlatego odebrali liczne gratulacje od słuchaczy.
Uczestnicy konferencji tego dnia mieli możliwość wysłuchania wielu referatów i prezentacji, poznali działania podejmowane przez grupy rekonstrukcyjne, obejrzeli filmy o tematyce patriotycznej i wysłuchali wykładu Stefana Ogorzałka ,, Park Dzieje – łączymy z historią” o historycznych widowiskach plenerowych wystawianych w Murowanej Goślinie.
Dla moich uczniów wielkim wyróżnieniem i radością była rozmowa i wspólne zdjęcia z majorem Januszem Gudermanem – uczestnikiem powstania warszawskiego i gościem honorowym.
Udział w konferencji dostarczył nam wielu wzruszeń. Serdecznie gratuluję Witkowi i Maciejowi. Dziękuję za godne reprezentowanie naszej szkoły i wzorową postawę.
Izabela Skrzypczak

———————————————————————————

TEATR KAMISHIBAI

10 stycznia w klasach I b i II d gościła pani Mariola Muszyńska z Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu
z przedstawieniem papierowego Teatru Kamishibai ( jap. kami – papier, shibai – sztuka).Ilustrowane karty
z tekstem na odwrocie były prezentowane przez narratorkę w przenośnym drewnianym teatrzyku
– skrzyneczce z otwieranymi drzwiczkami.Dzieci tego dnia miały okazję poznać piękną bajkę pt. ,, Mój przyjaciel Kemushi”. Czytaniu towarzyszył wyjątkowy nastrój.  Potem był czas na pytania, rozmowę o losach bohatera oraz rysowanie prac.To była bardzo ciekawa lekcja.

——————————————————————————

PASOWANIE NA CZYTELNIKA – 1B

—————————————————————————–

PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękuję Państwu za udział w akcji Serce dla Lwowa.
Wszystkie przyniesione przez Rodziców i Uczniów dary zostały wczoraj zabrane przez przedstawiciela Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich i na święta trafią do paczek Polaków zza naszej wschodniej granicy.

Izabela Skrzypczak

—————————————————————————

 SPOTKANIE AUTORSKIE

19 października na spotkanie z klasami drugimi i trzecimi przybyła autorka wierszyków dla dzieci
pani Mirosława Woźna.
Dzieciom miło upłynął czas na słuchaniu opowiadanych przez naszego gościa ciekawych historii. Uczniowie poznali sposób powstawania małych książeczek – od zamysłu autora aż do momentu wydruku. Dzieci z zainteresowaniem słuchały wierszy, a wiele z nich kupiło małe książeczki, by poczytać je w domowym zaciszu.

Izabela Skrzypczak

—————————————————————

PODZIĘKOWANIA

Składam serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom, którzy włączyli się do akcji ,,Kup Pan szczotkę”.
Dla Fundacji Redemptoris Missio zostały przekazane dwa duże kartony szczoteczek i past do zębów. Już wkrótce dary naszych uczniów trafią do dzieci z afrykańskich szkół misyjnych.

Izabela Skrzypczak

—————————————————————————————

A W BIBLIOTECE WIELE SIĘ DZIAŁO…

W bieżącym roku biblioteka szkolna wzięła udział w programie ministerialnym  „Książki naszych marzeń”.  Zostały zakupione nowości czytelnicze za sumę 2700 zł i co ważne były to propozycje uczniów w przeprowadzonych wcześniej ankietach.  Z inicjatywy biblioteki odbyły się spotkania autorskie z Łukaszem Wierzbickim i Arkadiuszem Niemirskim, którzy opowiadali uczniom o swoich książkach i niecodziennych pasjach. Rodzice mieli możliwość wysłuchania wykładu i obejrzenia prezentacji na temat „Wpływ czytania na rozwój dziecka. Zalety głośnego czytania dzieciom”, a spotkanie przeprowadzili dla zainteresowanych bibliotekarze
z Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu.  Nauczyciel bibliotekarz w tym roku szkolnym koordynował różne działania czytelnicze w ramach projektu  „Już od najmłodszych lat z książką za pan brat”. Angażował uczniów w przygotowanie imprez szkolnych, wystawek i działań wolontariatu. Czytał Molikom Książkowym (klasie 0) ciekawe utwory z kanonu literatury polskiej i obcej i współpracował z Przedszkolem „Zielony Zakątek”
w propagowaniu czytelnictwa. W bibliotece odbyły się liczne konkursy: recytatorskie, czytelnicze, frazeologiczne, plastyczne…Uczniowie uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych organizowanych przez Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu.
Oto tylko niektóre z pomysłów, które udało się zrealizować. Oby biblioteka również w następnym roku była dla wszystkich przyjaznym miejscem, które kształtuje od najmłodszych lat więź z książką.
Serdecznie zapraszam.

Z życzeniami miłych wakacji

Izabela Skrzypczak

—————————————————————————————

Spotkanie z Łukaszem Wierzbickim

8 lutego gościł w naszej szkole już po raz kolejny pisarz i podróżnik – pan Łukasz Wierzbicki.W spotkaniu uczestniczyły klasy drugie i trzecie.Dzięki ciekawym opowieściom i prezentacji dzieci poznały losy Kazimierza Nowaka, przemierzającego w latach 30 – stych XX wieku Afrykę na rowerze oraz historię niedźwiedzia Wojtka, który podczas wojny towarzyszył żołnierzom Armii gen. Andersa.Tego miłego przedpołudnia był czas na interesujące rozmowy, autografy i zakup książek.

   Izabela Skrzypczak

    ——————————————————————————–

   KONKURS RECYTATORSKI WIERSZY JOANNY PAPUZIŃSKIEJ

Oto zwycięzcy konkursu dla klas I -III, który odbył się w grudniu w bibliotece szkolnej:

I miejsce Józef Zabel kl. III a

II miejsce Agata Celka kl.II d

III miejsce Zuzanna Korcz kl. I a

Wyróżnienia zdobyli :

Dominika Juskowiak kl. I d

Barbara Bartkowiak kl. II a

Kajetan Rozynek kl. III a

Aleksander Kędra kl. I d

Natalia Roś kl. II d

Mateusz Rybicki kl. II b

Serdecznie gratulujemy!

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc 18 grudnia wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim ,, Zimowe Poezjobranie”, otrzymali pamiątkowe autografy i mogli porozmawiać z samą Joanną Papuzińską.Choć konkurencja była bardzo duża nasi uczniowie zaprezentowali się wspaniale.

Izabela Skrzypczak

—————————————————————————-

PASOWANIE NA CZYTELNIKA – I a

30.10.2015 r. w bibliotece szkolnej odbyła się uroczystość pasowania uczniów klasy I a na czytelników. Pasowanie poprzedzone zostało pogadanką na temat poszanowania książek i zasad zachowania się w bibliotece oraz umiejętności wypożyczania zbiorów. Następnie dzieci głośno powtarzały słowa przyrzeczenia, a potem zostały pasowane na czytelnika biblioteki. Na pamiątkę tego wydarzenia każde dziecko otrzymało pamiątkową przypinkę.

Iwona Leśniewska

Izabela Skrzypczak

——————————————————————————————————————————————————–

Wesołe i pogodne wiersze Teresy Januchty recytowali 18 maja w bibliotece szkolnej uczniowie  klas I – III.
Oto zwycięzcy:

I miejsce   ex aequo

Mateusz Rybicki ( I b )

Hanna Butlańska  ( I d )

II miejsce

Natalia Roś ( I d )

III miejsce

Wiktoria Zalewska  ( II c )

WYRÓŻNIENIA :

Antonina Knyba ( I a )

Dobrochna Dostatnia ( II b )

Serdecznie gratuluję!

Izabela Skrzypczak

—————————————————————————

CZYTANIE CZAS ZACZĄĆ

22 października br. odbyła się w SP nr 46 uroczystość pasowania uczniów czterech klas pierwszych na czytelników naszej szkolnej biblioteki. Tego dnia pierwszoklasiści wysłuchali wielu piosenek o molach książkowych i odgadywali zagadki o bajkowych bohaterach. Poznali zasady korzystania ze zbiorów, poszanowania książek oraz zachowania się w bibliotece.

Uroczysta przysięga była dla wszystkich zaproszeniem do wielkiej przygody
z czytaniem. Nowym czytelnikom już dziś życzę zatem miłej lektury.

  Izabela Skrzypczak

—————————————————————

 [/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]

Zacznij pisać i naciśnij Enter, aby wyszukać

Rozmiar czcionki
Kontrast