Konkurs „O przygodach fifnej pszczółki”

 Kat. Ogłoszenia
Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym „O przygodach fifnej pszczółki”.
Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, itp.), w formacie A4, w układzie poziomym lub pionowym, w formie płaskiej (nie przestrzennej).
Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka.
Pracę konkursową wraz z podpisanymi zgłoszeniem oraz oświadczeniem, stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu, należy doręczyć w zaklejonych kopertach z opisem: Konkurs plastyczny 
”O przygodach fifnej pszczółki”: 
1) osobiście do skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 404 – do dnia 23 kwietnia 2021 r. do godziny 15.30. 
lub 
2) korespondencyjnie na adres Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania ul. 28 czerwca 1956 r. 404, 61-441 Poznań – do dnia 23 kwietnia 2021 r. 
Zobacz również

Zacznij pisać i naciśnij Enter, aby wyszukać