INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W DNIACH 10-12 KWIETNIA 2019 R.

Home / Ogłoszenia / INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W DNIACH 10-12 KWIETNIA 2019 R.

INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W DNIACH 10-12 KWIETNIA 2019 R.

Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej nr 46

w Poznaniu

INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W DNIACH 10-12 KWIETNIA 2019 R.

Szanowni Państwo,

działając jako Dyrektor Szkoły Podstawowa nr 46 w Poznaniu niniejszym informuję, że w związku z kontynuowaniem strajku pracowników szkoły w dniach 10-12kwietnia 2019r., dyrekcja nie jest w stanie zapewnić wystarczającej liczby pracowników do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sprawowania opieki nad Państwa dziećmi. W związku z zaistniałą sytuacją dyrekcja wystąpiła do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć w dniach 10 -12 kwietnia 2019 roku, na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Wydział Oświaty wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w dniach 10-12 kwietnia 2019 r. na czas trwania akcji strajkowej.

Wiąże się to z brakiem możliwości przyjęcia dziecka pod opiekę szkoły w dniach 10-12 kwietnia 2019r. z uwagi na brak odpowiedniej liczby nauczycieli, którzy mogliby zapewnić bezpieczne warunki przebywania młodzieży w szkole w tym dniu. Wobec tego, uprasza się o nieprzyprowadzanie dzieci na zajęcia w dniach 10-12 kwietnia 2019 r. do dnia wznowienia zajęć.

Jako dyrekcja szkoły prosimy o zrozumienie w tym trudnym czasie. W naszej ocenie jedynym rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo Państwa dzieci jest zawieszenie zajęć na podstawie powołanych wyżej przepisów.

Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, prosimy o częste i uważne śledzenie naszych komunikatów gdyż istnieje możliwość odwołania akcji strajkowej.

O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować.

Czytaj również

Wpisz słowo i zacznij szukać