Ankieta – dodatkowy język obcy

Szanowni Państwo!

Na prośbę rodziców przedstawiamy wyniki ankiety dotyczącej wprowadzenia w roku szkolnym 2017/2018 drugiego, obowiązkowego języka obcego – nowożytnego.

Dla przypomnienia w/w ankieta przeprowadzona była w celu ułatwienia organizacji nauki drugiego języka obcego dla uczniów kl. VII i VIII funkcjonujących w naszej szkole. Ukazywała też ważną rolę głosu rodziców.

Ankieta skierowana była do wszystkich rodziców uczniów szkoły od oddziału przedszkolnego („0”) do kl. VI.

Miała charakter dobrowolny i przeprowadzona była przy udziale wychowawców klas. Termin jej przeprowadzenia wynikał z wiążącego okresu przygotowania zarówno Radę Projektu Organizacyjnego Szkoły na rok szkolny 2017/2018 – w miesiącu kwiecień. O wynikach ankiety dotyczącej drugiego języka, jak i też m.in. o ilości oddziałów przedszkolnych, klas I powstałych po przeprowadzonym naborze czy funkcjonowaniu klas sportowych w roczniku kl. IV i VII dyrektor szkoły  poinformował na posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

Oto wyniki ankiety po podsumowaniu głosów, które wpłynęły od rodziców:

KLASA Język niemiecki Język hiszpański Język francuski Język rosyjski
I A 8 5 0 1
I B 8 3 0 1
II A 9 13 0 1
II B 8 8 2 0
II C 9 7 3 2
II D 6 0 1 0
III A 8 8 3 1
III B 12 10 0 2
III C 4 4 6 0
III D 8 4 1 1
IV A 6 11 0 2
IV B 8 10 3 2
V A 3 4 0 0
V B 6 1 2 1
VI A 6 10 1 0
VI B 8 12 0 0
VI C 11 5 0 2
Razem 128 116 22 16

 

Zacznij pisać i naciśnij Enter, aby wyszukać